Bez kategorii

Kawiarenka obywatelska w Mikołowie

Rozmowy w Kawiarence to narzędzie tworzenia żywej sieci dialogu i współpracy dotyczącej ważnych spraw. Rozmowy odbywają się w oparciu o zasady i format spotkań opracowany przez The World Café, rosnący ogólnoświatowy ruch działający na rzecz ważnych rozmów wśród ludzi biznesu, instytucji rządowych i społeczności lokalnych na całym świecie.

W Mikołowie Kawiarenka obywatelska odbyła się 23 października w Salwator Parku. Wzięli w niej dział przedstawiciele samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu, którzy mieli możliwość porozmawiania przy dwóch z pięciu stolików, gdzie poruszano następujące tematy:

  1. Siła działań CSRowych w biznesie – jak wiele możemy zyskać – moderator: Nina Krystoń
  2. O różnych punktach widzenia – czyli dlaczego wszyscy chcemy dobrze, a nie potrafimy się dogadać. JST – NGO i Biznes – moderator: Janusz Gorol
  3. Rozmowy „okrągłego stołu” w samorządzie na przykładzie rad pożytku publicznego – moderator: Marcin Stempniak
  4. Współpraca mieszkańców z jednostkami samorządu terytorialnego na przykładzie inicjatywy lokalnej – moderator: Michał Stokłosa
  5. Jakie korzyści każdej ze stron może dać współpraca NGO – Samorząd – Biznes – moderator: Piotr Cieluchowski

Moderatorami stolików byli eksperci wybrani spośród wszystkich sektorów gospodarki.

Zainteresowanie nową formułą było bardzo duże, a uczestnicy chętnie angażowali się w rozmowy przy stolikach. Po dwóch turach rozmów odbyły się krótkie podsumowania omawianych problemów przedstawione przez moderatorów. Wydarzenie mogło się odbyć dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w ramach projektu pt. „MOC_NGO – Silne organizacje, kompetentni liderzy i wolontariusze w podregionie tyskim” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju.

Idea Kawiarenki obywatelskiej jest oparta jest na założeniu, że ludzie noszą w sobie wystarczająco dużo mądrości i kreatywności, żeby stawić czoła nawet najtrudniejszym wyzwaniom. Wystarczy tylko stworzyć odpowiedni kontekst i osiągnąć wystarczający stan skupienia, żeby zyskać dostęp do tych zasobów i wykorzystać je w najważniejszych sprawach. I to właśnie miało miejsce w Mikołowie.

Wierzymy, że nie było to jednorazowe wydarzenie i że wkrótce spotkamy się na kolejnej Kawiarence poruszającej tematy ważne dla mieszkańców Mikołowa.

 

 

 

 

Dodaj komentarz