Bez kategorii

Kolejny Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Cechą charakterystyczną wszystkich projektów jest to, że mają swój początek i koniec. Cieszymy się niezmiernie, że w Mikołowie mamy tendencję do kontynuacji dobrych, wartościowych i potrzebnych projektów. 1 lipca br. podpisana została umowa pomiędzy Centrum Społecznego Rozwoju, a gminą Mikołów dotycząca kontynuacji realizacji zadania publicznego z dziedziny pomocy społecznej obejmującego prowadzenie Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2019. W ramach którego przy współpracy ze Śląskim Bankiem Żywności wsparcie w postaci paczek żywnościowych zostanie objętych około 400 beneficjentów, skierowanych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie. Dodatkowym działaniem będzie prowadzenie Punktu Zbiórki Odzieży i Żywności przy ul. Podleskiej 14d polegające na pozyskaniu i dystrybucji odzieży, obuwia, sprzętu gospodarstwa domowego itp. 

W środę 24 lipca Burmistrz Stanisław Piechula oraz Pani Wiceburmistrz Iwona Spychała-Długosz wraz z przedstawicielami MOPS oraz Agnieszką Ganiek Głównym Specjalistą ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi odwiedzili magazyn, w którym wydawana jest żywność oraz rzeczy. Koordynatorka projektu Pani Karolina Wojsz przedstawiła zarys projektu, jego główne cele oraz podsumowała dotychczasowe funkcjonowanie magazynu. Opowiedziała o planach na najbliższy rok. 

Program dla beneficjentów ruszy od września, a do tego czasu Stowarzyszenie planuje odświeżyć pomieszczenia, przygotować kampanię informacyjną oraz zorganizować wydarzenie integracyjne. 

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 realizowany jest przez stowarzyszenie od 2014 roku przy współpracy z Urzędem Miasta w Mikołowie oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Projekt finansowany jest ze środków gminy Mikołów.

Dodaj komentarz