Bez kategorii

Komisje Konkursowe w 2019 r.

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 10.01.2019 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

  1. Iwona Kurdziel-Drzewiecka – Mikołowskie Towarzystwo Historyczne,
  2. Maria Kamyk – Centrum Społecznego Rozwoju
  3. Andrzej Walas – Centrum Społecznego Rozwoju
  4. Irena Radomska – Stowarzyszenie Pomocna Dłoń Krystyn i Sympatyków
  5. Dorota PodlodowskaGraczyńska – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
  6. Janina Piecha – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych Koło nr 17 w Mikołowie
  7. Sebastian Krosny – Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Biegaton Mikołów
  8. Aleksandra Janasik – Stowarzyszenie Turystyczno Sportowe Biegaton Mikołów

Komisje pracują zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Dodaj komentarz