Bez kategorii

Komunikat Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT”

Informujemy, że w ramach wykonywanego w roku bieżącym zadania publicznego: „Organizowanie  i realizacja profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz imprez propagujących zdrowy styl życia i alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu, w tym dyskotek ph. „Potrafię bawić się bez używek” w dziedzinie przeciwdziałania niepożądanym zjawiskom dysfunkcji społecznej przez Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT”   w Mikołowie dla młodzieży szkolnej i pozaszkolnej”, w uzgodnieniu z Dyrekcją, pedagogiem szkolnym i samorządem uczniowskim – Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie zorganizowano dyskotekę karnawałową „WALENTYNKI” dla młodzieży z Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie w dniu 14 lutego br. (wtorek) w godz. 1700-2100, w auli szkoły.

Dyskoteki będące formą programu profilaktycznego (uniwersalnego) organizowane są przez społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego przy Stowarzyszeniu K. A. „POWRÓT” (absolwenci kolejnych edycji Szkoły Liderów). Wkomponowują się w priorytety „BEZPIECZNEJ I PRZYJAZNEJ SZKOŁY”.

Współorganizator: Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie, w tym Samorząd Uczniowski w składzie: Miłosz Ryguła, Jan Słowik oraz kadra nauczycielska: Bożena Hain, Teresa Płonka, Bożena Urbanek, Adam Zapa.

Prowadzący: Alexander Smyk i Sharif Yountes z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Ochrona wewnątrz obiektu – młodzieżowi klubowicze: Mariusz Berger, Miłosz Ryguła, Michał Gruszczyk, Wiktor Myszor,  Wiktor Raducki, którzy wraz z kadrą nauczycielską w składzie jak wyżej sprawowali opiekę nad młodzieżą.

Stoisko z napojami owocowymi, woda mineralną obsługiwali uczniowie gimnazjum: Piotr Słowik, Jan Sojka.

Wstęp wolny, hasło: „POTRAFIĘ BAWIĆ SIĘ BEZ UŻYWEK”.

Salę auli zapewniło Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie.

Wejście za numerkami otrzymywanymi od wpuszczających.

Atrakcyjne nagrody losowe w trakcie imprezy.

Angażowane były środki Stowarzyszenia „POWRÓT”, w tym Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz Gimnazjum Nr 1 w Mikołowie.

Wolontariat społeczności Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i młodzieży oraz kadry nauczycielskiej z Gimnazjum Nr 1.

Nagrody wylosowali:

  • Weronika Kuster
  • Julia Miłkowska
  • Piotr Słowik
  • Patryk Sobieraj

Policja i Straż Miejska prewencyjnie uruchomiła patrole na zewnątrz obiektu.

W programie uczestniczyło około 80 osób.

Następna dyskoteka w formie balu karnawałowego odbędzie się w dniu 17 lutego br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Mikołowie w godz. od 1700 do 2100.

Dodaj komentarz