Bez kategorii

Konkurs ofert i nabór do komisji

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015 – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów.

Więcej informacji: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6585

OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MIKOŁÓW

Więcej informacji: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6584

Dodaj komentarz