Bez kategorii

Konkursy ofert i nabór do komisji

W zakładce Informator-> Konkursy ofert zostały zamieszczone informacje o:

  • ogłoszonych konkursach w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015,
  • otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych,
  • naborze członków do Komisji konkursowych do opiniowania ofert – wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015.

Dodaj komentarz