Konkursy ofert 2015

1. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015 – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów

Więcej informacji: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6299

2. Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2015 roku w zakresie wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów.

Więcej informacji: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6298

3. Ogłoszenie o otwartym naborze Partnerów spoza sektora finansów publicznych – Wspólna realizacja założeń projektu edukacyjnego na rzecz uczniów mikołowskich Gimnazjów

Więcej informacji: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6291

4. Ogłoszenie Burmistrza o naborze członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert – Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015 – świadczenie usług schronienia.

Więcej informacji: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6301

5. Ogłoszenie Burmistrza o naborze członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Mikołów: Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)

Więcej informacji: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6300

6. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2015 – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów.

Więcej informacji: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6585

7. OGŁOSZENIE O NABORZE DO KOMISJI KONKURSOWEJ DO OPINIOWANIA OFERT ZŁOŻONYCH W OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO GMINY MIKOŁÓW

Więcej informacji: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/6584

Dodaj komentarz