Konsultacje społeczne

Projekt Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi uprawnionymi podmiotami

Konsultacje

Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 1769/214/18 z dnia 29 października 2018 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania się z projektem Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.

Dokument ten jest dostępny na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu (konsultacje społeczne), www.ngo.mikolow.eu oraz na tablicy ogłoszeń

Uwagi do projektu Uchwały można nadsyłać do 7 listopada 2018 roku pocztą elektroniczną: ngo@mikolow.eu lub pod adres (decyduje data wpływu opinii do Urzędu Miasta Mikołów):

Urząd Miasta Mikołów
Wydział Spraw Społecznych
Rynek 16
43-190 Mikołów
(z dopiskiem: „Konsultacje społeczne programu współpracy 2019”)

Po tym terminie opinie i uwagi nie będą rozpatrywane.

Wynik konsultacji ma charakter opiniodawczy i nie jest wiążący dla organów Gminy.

Informacje na temat projektu Programu są dostępne na stronach internetowych: www.bip.mikolow.eu  oraz www.ngo.mikolow.eu

Więcej informacji można uzyskać w Biurze Organizacji Pozarządowych i Aktywności Obywatelskiej UM Mikołów, Rynek 16, pokój numer 41, lub pod numerem telefonu (32) 32 48 461.

 

Załączniki:

 

 

Dodaj komentarz