Bez kategorii

Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

Zaproszenie na międzynarodową debatę o przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu

Województwo Śląskie, kraj związkowy Nadrenia Północna-Westfalia (RFN), Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS, Parytetowy Związek Socjalny Nadrenii Północnej-Westfalii oraz Muzeum Śląskie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych”.

Skierowana jest ona do przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu regionalnego i lokalnego, pełnomocników ds. osób niepełnosprawnych, wszystkich zainteresowanych tematyką wykluczenia społecznego.

Konferencja odbędzie się w dniach 31 marca – 1 kwietnia 2016 w Muzeum Śląskim w Katowicach (część główna) oraz siedzibach organizacji pozarządowych (warsztaty, według harmonogramu).

Udział w konferencji jest bezpłatny. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc udział możliwy jest tylko po wcześniejszej rejestracji.

Formularz zgłoszeniowy należy przesłać mailem na adres a.kruczek@kafos.org.pl lub azak@slaskie.pl do 25 marca br.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mailową. O udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:

  • Śląskim Forum Organizacji Pozarządowych KAFOS – Anna Kruczek, tel. 501 351 032; 32 205 02 31; a.kruczek@kafos.org.pl
  • Urzędzie Marszałkowski Województwa Śląskiego, Gabinet Marszałka, Referat współpracy międzynarodowej, Agata Żak, tel. 32 20 78 580; azak@slaskie.pl

Jeżeli ze względu na niepełnosprawność i/lub stan zdrowia potrzebują Państwo szczególnych udogodnień, prosimy zamieścić taką informację w formularzu zgłoszeniowym lub też zgłosić telefonicznie do organizatora.

źródło: http://ngo.slaskie.pl/index.php?grupa=10&kart=0&art=1457033553

Dodaj komentarz