Bez kategorii

„ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”

„ŁAŃCUCH CZYSTYCH SERC – NARKOMANII, DOPALACZOM, ALKOHOLIZMOWI, PRZEMOCY INTERPERSONALNEJ, HIV/AIDS, NIETOLERANCJI – NIE, DOBRU – TAK”

Kampanię zorganizowano z inicjatywy młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, działającego przy Stowarzyszeniu „POWRÓT”, przy silnym wsparciu Prezesa Tadeusza Rosy.

Pomysłodawcy aktywnie włączyli się w organizację tej masowej imprezy.

Zorganizowano kolejne przedsięwzięcie w dziedzinie nowoczesnej, kreatywnej profilaktyki aktywizującej młodych ludzi do kształtowania zachowań prozdrowotnych, adresowane jednocześnie do młodzieży i dorosłych, do różnych grup wiekowych i zawodowych, symbolicznie do CAŁYCH RODZIN.

Głównym jednak beneficjentem była młodzież (szóste i siódme klasy szkół podstawowych, klasy gimnazjalne i ponadpodstawowe). Podkreślamy aktywnie uczestnictwo młodzieży. Reprezentacje szkół z Mikołowa wystąpiły z programami artystycznymi interaktywnymi.

Kampania włączona została w działania na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w powiecie i gminach. Uczestniczyło w niej ponad 2.500 osób, głównie młodzieży, pomimo niesprzyjającej pogody. W tym momencie wielki ukłon w kierunku uczestników.

PATRONAT HONOROWY:

 • Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak,
 • Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek,
 • Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa,
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Jan Olbrycht,
 • Poseł do Parlamentu Europejskiego Bolesław Piecha,
 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Izabela Kloc,
 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Gadowski,
 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Marek Krząkała,
 • Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Matusiak,
 • Senator Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Wojciech Piecha,
 • Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek,
 • Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
 • Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik,
 • Dziekan Dekanatu Łaziskiego Jacek Wojciech,
 • Dziekan Dekanatu Mikołowskiego Mirosław Godziek,
 • Dziekan Dekanatu Orzeskiego Jerzy Kiecka,
 • Proboszcz Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Mikołowie proboszcz Kornel Undas,
 • Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski,
 • Prezes Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” Jerzy Moryc,
 • Pełnomocnik Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” na województwo śląskie Teresa Bula,
 • Prezes Mikołowskiego Banku Spółdzielczego Michał Król,
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz,

ORGANIZATORZY:

 • Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy (organizator wiodący),
 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie,
 • Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
 • Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
 • Urząd Miasta Mikołowa,
 • Urząd Miejski w Zabrzu,
 • Miejski Dom Kultury w Mikołowie,
 • Szkoły podstawowe (klasy VI i VII oraz wygaszone gimnazjalne) i ponadpodstawowe z powiatu mikołowskiego (w głównej mierze z GMINY MIKOŁÓW) i Miasta Zabrze,
 • Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE” oddział w Katowicach,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno -Epidemiologiczna w Tychach,
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Oddział Śląsk,
 • Klub Młodzieżowy Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej,
 • Klub Studencki „FRACTAL” w Mikołowie,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
 • Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie,
 • TKKF „HADES”. Oddział w Mikołowie
 • Klub Honorowych Dawców Krwi przy MDK w Mikołowie,
 • Zakład Instalacyjno-Remontowy „ZBYSZKO” w Mikołowie,
 • Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych: Łaziska Górne, Mikołów, Orzesze, Ornontowice, Wyry,

PODKREŚLAMY RÓŻNORODNOŚĆ WSPÓŁORGANIZATORÓW I SOJUSZNIKÓW.

Podczas trwania imprezy prezentowane były maskotki policji (Komenda Wojewódzka: SZNUPEK, Komenda Powiatowa: HEKTOR

UWAGA: Czynny był punkt informacyjny obsługiwany przez młodzież z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Klubu Młodzieżowego z Rudy Śląskiej oraz przedstawicieli Stowarzyszenia „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE”, a także młodzieży z Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie, punkt badań przesiewowych prowadzony pod hasłem „SERCE MAM TYLKO JEDNO” przez przedstawicieli Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny FMSA-Poland oddział Śląsk, a także stoisko edukacyjne Sekcji Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Tychach.

Nieodpłatnie udostępnione były materiały edukacyjne: ulotki, broszury, plakaty itp. m.in. przekazane przez KC ds. AIDS, PARPA, KB ds. PN, Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju.

IMPREZY TOWARZYSZĄCE

 • W dniu 12 września podczas Kampanii na Rynku i Miejskim Domu Kultury w Mikołowie: „ŁAŃCUCHOWE IMPRESJE”. W szkołach prowadzone były działania wspomagające zbieżne z ideą ŁAŃCUCHA.
 • W dniu 2 września (sobota) w godz. 800-1400 na boisku sportowym „Orlik” w Mikołowie, ul. Zawilców 8, zorganizowany został w ramach KAMPANII TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ „WIELOMECZ” – reprezentacji powiatowych: Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, „POWROTU”, młodych liderów profilaktyków, Pogotowia Ratunkowego w Mikołowie, Drużyny Pożarniczej OSP w Mikołowie, firmy „ZBYSZKO” w Mikołowie O PUCHAR FAIR PLAY BURMISTRZA MIKOŁOWA STANISŁAWA PIECHULI ORAZ PUCHAR DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W MIKOŁOWIE WOJCIECHA TKACZA (odrębną informację z tego wydarzenia przekazano w komunikacie w dniu 4 września br.).

PRZEDSIĘWZIĘCIE WSPIERA KOLEJNE ODSŁONY OGÓLNOPOLSKICH KAMPANII: „Narkotyki? Na co mi to?”, „Dopalacze mogą Cię wypalić – poznaj fakty”, „Dopalacze kradną życie”, „Brałeś? Nie jedź! Po narkotykach rozum wysiada”, „Przyjmuję leki …”, „Wróć bez HIV”, „Czy jesteś zagrożony HIV?”, „Fair Play”, „Ograniczenia sprzedaży alkoholu osobom nieletnim”, „Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne”, „Odwaga ratuje życie”, oraz Ogólnopolski Program Leczenia uzależnień od przetworów konopii „CANDIS”, a także Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną, „Ograniczone zjawiska zażywania substancji psychoaktywnych przez młodzież”.

O godz. 1230 rozpoczęto budowę ŁAŃCUCHA. Uczestnicy (przybyli już o 1030 i prezentowali swoje programy), a w szczególności uczniowie ze wszystkich szkół podstawowych i ponadpodstawowych z dyrektorami i gronem pedagogicznym z Mikołowa oraz reprezentanci szkół z pozostałych Gmin Powiatu Mikołowskiego, słuchacze Mikołowskiej Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, samorządowcy, duchowieństwo, goście z Województwa Śląskiego, przedstawiciele parlamentu europejskiego i krajowego, władzy publicznej i samorządowej szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz wszystkich gmin powiatu mikołowskiego, przedstawiciele zakładów, dziennikarze mediów społecznego przekazu, mieszkańcy Mikołowa z dziećmi, policjanci, strażnicy miejscy, strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej, przedstawiciele służby zdrowia, organizacje pozarządowe, organizatorzy zajęli miejsca na rynku, a także po obu stronach ul. Jana Pawła II. Przed wyruszeniem ze Szkół młodzież uczestniczyła w stosownych zajęciach edukacyjnych, tematycznie związanych z ideą ŁAŃCUCHA. W ten sposób realizowano w szkołach DZIEŃ PROFILAKTYKI.

O godz. 1230 konferansjerzy poprosili o wejście na estradę patronów, współorganizatorów. Weszli:  Senator Senatu RP Wojciech Piecha, doradca Europosła Jana Olbrychta Artur Grzywok, doradca Europosła Bolesława Piechy Łukasz Dwornik, Dyrektor Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Izabeli Kloc Anna Chrapek-Budacz, Dyrektor Biura Poselskiego Posła Marka Krząkały Łukasz Kłosek, V-ce Starosta Mikołowski Marek Szafraniec, V-ce Burmistrz Mikołowa Mateusz Handel, który reprezentował również Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechulę, który w tym czasie brał udział w posiedzeniu wyborczym Metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej w Katowicach, przed wyjazdem Burmistrz Stanisław Piechula założył koszulkę z logo Kampanii i spotkał się z młodzieżą i organizatorami, gratulował zorganizowania tego przedsięwzięcia. Ponadto m.in. na scenę weszli: V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie Barbara Wilkoszyńska, Naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego w Mikołowie Iwona Smorz, Dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie Elżbieta Muszyńska, Wójt Ornontowic Kazimierz Adamczyk, Damian Wroczyński      z Gabinetu Komendanta Głównego Policji w Warszawie, Adam Basoń i Paweł Warchoł z Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie Rafał Głuch, Z-ca Komendanta Dariusz Waligóra, Naczelnik Wydziału Prewencji Krzysztof Czech, Artur Ceran i Michał Kurowski  z zespołu ds. profilaktyki społecznej nieletnich  i patologii Komendy Powiatowej Policji, ks. proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej w Mikołowie Kornel Undas, Dyrektor Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie Izabela Paździorek-Jakubowska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mikołowie Mirella Banaś, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Teresa Miguła, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych U. M. Mikołowa Izabella Konieczny, Andrzej Fijałkowski z Biura Promocji Urzędu Miasta Mikołowa, przedstawiciele środków społecznego przekazu, przedstawiciele: Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, Klubu Studenckiego „FRACTAL” w Mikołowie, TKKF „HADES” – Oddział w Mikołowie, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Orzeszu Jadwiga Krajewska, Dyrektor Domu Dziecka w Orzeszu Agnieszka Kuchna, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie Wojciech Tkacz, przedstawiciele Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich Kazimierz Anisienia i Aleksander Brudny, Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Mikołowie Grażyna Socha, Koordynatorzy Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień z Gmin Łaziska Górne, Mikołowa, Ornontowic, Orzesza, Wyr odpowiednio: Katarzyna Siewier, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Teresa Gendarz, Sonia Janecka, Jadwiga Harupa, przedstawiciele władzy samorządowej z pozostałych Gmin Powiatu Mikołowskiego, dyrektorzy szkół oraz wielu innych, a także Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa, dzięki któremu, jak podkreśliła współprowadząca spotkanie Katarzyna Gembara, spotykamy się tutaj już po raz XIV i bez którego nie byłoby tak wielu wspaniałych imprez. Rozległy się gromkie brawa.

Głos zabrali: Senator Senatu RP Wojciech Piecha, V-ce Starosta Mikołowski Marek Szafraniec, V-ce Burmistrz Mikołowa Mateusz Handel, Komendant Powiatowy Policji w Mikołowie Rafał Głuch.

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa zaznaczył ze wzruszeniem, że m.in. dzięki młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego pomysł zapoczątkowany przez nieżyjącego już Marka Kotańskiego mógł być zrealizowany dzisiaj w szerszym wymiarze po raz trzynasty w Powiecie Mikołowskim i Mieście Zabrze.

Następnie Katarzyna Gembara zaśpiewała hymn ŁAŃCUCHA „WZNIEŚ SERCE NAD ZŁO”.

O godz. 1300 w Powiecie Mikołowskim rozległy się dźwięki syren i bicie dzwonów. Uczestnicy, ponad 2,5 tysiąca osób, trzymając się za ręce zaprotestowali przeciw wszelkiemu złu, łącznie z brutalnymi i barbarzyńskimi atakami terrorystycznymi oraz atakami przemocy, różnorakim fobiom, jednocześnie zaakcentowali swoją solidarność z działaniami na rzecz DOBRA.

Kasia Gembara zaprezentowała w formie śpiewanej przesłanie młodzieży do uczestników, a następnie razem z współprowadzącą Patrycją Szczurowską i Tadeuszem Rosą podziękowali wszystkim, szczególnie młodzieży i zaprosili do udziału w kolejnej edycji za rok.

W trakcie trwania Kampanii czynny był PUNKT INFORMACYJNY obsługiwany przez społeczność Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz Klubu Młodzieżowego z Rudy Śląskiej, a także uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mikołowie (m.in. materiały edukacyjne, plakaty z Ogólnopolskich Kampanii na rzecz przeciwdziałania narkomanii, przemocy, alkoholizmowi, „dopalaczom”, HIV/AIDS oraz zachęcające do oddawania krwi „KREWNIACY”). Ponadto Punkt obsługiwali przedstawiciele Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie”, którzy przekazali materiały edukacyjne związane z oświadczeniem woli na pobieranie narządów po śmierci. Działania te spotykały się z wielką życzliwością i zainteresowaniem uczestników.

Studenci z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny FMSA-Poland O. Śląsk: 6 osób prowadzili punkt badań przesiewowych. Realizowali następujące projekty edukacyjne: Iskra dla Serca (kurs pierwszej pomocy), Serce masz tylko jedno (pomiar glikemii, ciśnienia i edukacja na temat cukrzycy), Kostek z klasą (edukacja na temat osteoporozy i zdrowego trybu życia  z uwzględnieniem zdrowych kości) oraz stoisko informacyjne na temat transplantacji. Przebadano ponad 150 osób, w tym m.in.:

 • glikemii przydatnej,
 • pomiar ciśnienia tętniczego krwi,
 • cukier,
 • liczono ryzyko złamań osteoporotycznych u kobiet po 50 roku życia (kalkulator FRAX),
 • pomiary BMI (ocena nadwagi a niedowagi),
 • „Iskra dla SERCA” – kurs pierwszej pomocy: 40 osób (wielkie zainteresowanie).

Sekcja Oświaty Zdrowotnej PSSE Tychy (2 osoby) realizowała działania profilaktyczne podejmowane przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej podczas tegorocznej Kampanii Społecznej „Łańcuch Czystych Serc” obejmować będą następującą tematykę:

 • dopalacze i inne środki psychoaktywne,
 • problematyka palenia tytoniu i rzucania nałogu,
 • profilaktyka HIV/AIDS,
 • profilaktyka grypy,

w trakcie wykonywała pomiary zawartości tlenku węgla w wydychanym powietrzu przy pomocy smokolizera. Udzielono poradnictwa jak skutecznie zerwać z nałogiem palenia tytoniu, prowadzono dystrybucję materiałów edukacyjnych dot. tematyki HIV/AIDS, ochrony przed kleszczami, WZW B  i C, profilaktyki raka szyjki macicy, profilaktyki grypy. Zorganizowano minikonkursy dla dzieci  i młodzieży dot. szeroko rozumianego zdrowia.

W ciągu całego września realizowane będą w szkołach, w szczególności GMINY MIKOŁÓW, działania profilaktyczne zsynchronizowane z ideą ŁAŃCUCHA.

Nad bezpieczeństwem uczestników Kampanii czuwali policjanci z Komendy Powiatowej w Mikołowie, strażnicy Straży Miejskiej w Mikołowie, ochroniarze z uprawnieniami  z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego.

Pragnę w tym miejscu podkreślić, że właścicielka restauracji MOCCA D’ORO ufundowała bony żywnościowe na posiłki dla organizatorów o wartości około 1.100,00 zł.

Miejski Dom Kultury w Mikołowie nieodpłatnie udostępnił pomieszczenia, sprzęt oraz obsługę na czas trwania imprezy. Wykorzystano również sprzęt wraz z obsługą ze Stowarzyszenia „POWRÓT”.

Druk zaproszeń, dyplomów, plakatów sponsorowany był przez Drukarnię im. Karola Miarki „TOLEK” w Mikołowie. Ponadto zaangażowane były środki finansowe m. in. Urzędu Miasta Mikołowa, Starostwa Powiatowego w Mikołowie, zasoby własne Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” w Mikołowie, darowizny Fundacji „PRO-EKO”, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Firmy „ZBYSZKO” w Mikołowie, TKKF „HADES” w Mikołowie, Posła na Sejm RP Marka Krząkały.

Ogniwami naszego ŁAŃCUCHA były podobne imprezy odbywające się równolegle w Gminach: ŁAZISKA GÓRNE, ORNONTOWICE, ORZESZE, WYRY, ZABRZE w głównej mierze w szkołach. Podczas Kampanii w dniach 2 i 12 września rozpropagowane były plakaty, materiały edukacyjne, ulotki przekazane m. in. przez Krajowe Centrum ds. AIDS, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Głównego Inspektora Sanitarnego Kraju, Stowarzyszenie „ŻYCIE PO PRZESZCZEPIE”, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny „FMSA POLAND” O/ŚLĄSK, Sekcje Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej  w Tychach, Stowarzyszenie K. A. „POWRÓT”, Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy, Powiatową Młodzieżową Szkołę Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie. Rozprowadzano koszulki z logo Kampanii i organizatora wiodącego to jest Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego zakupione z środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie i Urzędu Miasta Mikołowa.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania za pomoc przy pracach przygotowawczych i organizacji WSZYSTKIM, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do zrealizowania tej szlachetnej imprezy.

            Dziękujemy z nazwiska wszystkim wcześniej wymienionym, również w Komunikacie z dnia 04.09.2017 r., a w szczególności patronom, władzy publicznej szczebla lokalnego, powiatowego i wojewódzkiego, w tym Śląskiemu Wojewodzie Jarosławowi Wieczorkowi i współpracownikom oraz instytucjom Centralnym, szkołom (uczniom, dyrekcji, gronu pedagogicznemu), Staroście Mikołowskiemu Henrykowi Jaroszkowi i współpracownikom, Burmistrzowi Mikołowa Stanisławowi Piechuli wraz ze współpracownikami, Centrum Usług Wspólnych w Mikołowie, Wydziałom Edukacji, Wydziałom Zarządzania Bezpieczeństwa Starostwa Powiatowego i Urzędom Miast i Gmin Powiatu Mikołowskiego, a w szczególności duchowieństwu Mikołowa (stała łączność z Dziekanem Dekanatu Mikołowskiego  ks. Proboszczem Mirosławem Godźkiem) i Łazisk Górnych, policjantom, strażnikom miejskim, strażakom, pracownikom i społeczności Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Amatorskiego Klubu Sportowego w Mikołowie, Miejskiego Domu Kultury w Mikołowie, w tym Klubom Honorowych Dawców Krwi w Mikołowie, Fundacji Pracowniczej „PRO-EKO” w Łaziskach Górnych, Mikołowskiemu Bankowi Spółdzielczemu, zakładom pracy, TKKF „HADES” – oddział w Mikołowie, dziennikarzom, podmiotom gospodarczym, które w trakcie trwania imprezy nie sprzedawały alkoholu, dziękujemy Pani Teresie Bula Pełnomocnik Stowarzyszenia „Życie po przeszczepie” na województwo śląskie, Studentom Stowarzyszenia Studentów Medycyny „FMSA POLAND” O/ŚLĄSK, Właścicielce restauracji MOCCA D’ORO w Mikołowie, młodzieży z Klubu Młodzieżowego Stowarzyszenia Św. Filipa Nereusza w Rudzie Śląskiej.

Dziękujemy osobom prywatnym Panom: Zbigniewowi Piecha, Kamilowi Stychlerz, Janowi Wyduchowi i wielu, wielu innym.

Akcentujemy wsparcie parlamentarzystów z naszego okręgu wyborczego wcześniej wymienionych (Europosłowie Jan Olbrycht, Bolesław Piecha, Posłów na Sejm RP Izabeli Kloc, Krzysztofa Gadowskiego, Marka Krząkały, Grzegorza Matusiaka, Senator Senatu RP Wojciech Piecha).

Dziękujemy osobiście Dyrektorowi TAURON-WYTWARZANIE w Jaworznie Adamowi Lewandowskiemu za znaczną pomoc rzeczową (żałujemy, że osobiście nie mógł wręczyć nagród), a także Jastrzębskiej Spółce Węglowej.

Pragniemy zaznaczyć, że występujący artyści, prezenterzy WYSTĄPILI ZE SWOIM PROGRAMEM NIEODPŁATNIE, za to składamy IM SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA.

Szczególne słowa uznania kierujemy do honorowych dawców krwi, który ten DAR ŻYCIA oddawali w dniu 12 września w godzinach 1000 – 1600. Akcję zsynchronizowaną z naszą kampanią zorganizował Mikołowski Klub Honorowych Dawców Krwi, 8 osób (4 litry krwi).

Pragniemy podkreślić, że w GMINIE Mikołów wiele podmiotów wychodząc naprzeciw apelowi organizatorów zaniechało sprzedaży alkoholu w DNIU KAMPANII. WYRAŻAMY IM ZA TO SERDECZNE PODZIĘKOWANIA I SŁOWA UZNANIA, wyrażając nadzieję, że będzie to w dalszym ciągu coroczną tradycją.

Zapraszamy do udziału za rok w XV JUBILEUSZOWEJ KAMPANII w połowie września  2018 r.

Specjalne listy gratulacyjne do uczestników KAMPANII, szczególnie młodzieży, a także organizatorów przesłali: Europoseł Bolesław Piecha, Dyrektor Departamentu Wychowania i Kształcenia Integracyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej Joanna Wilewska oraz Naczelnik Wydziału Prezydialnego Gabinetu Komendanta Głównego Policji Dorota Pater.

Szczególne słowa uznania kierujemy do prowadzących Kasi Gembary z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego i Patrycji Szczurowskiej z Klubu Młodzieżowego w Rudzie Śląskiej.

Dodaj komentarz