Komisje konkursowe

Lista Przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych

Zgodnie z ogłoszeniem Burmistrza Mikołowa z dnia 7.12.2020 r., po zapoznaniu się z wnioskami, które wpłynęły do Urzędu Miasta, udostępnia się Listę przedstawicieli organizacji pozarządowych zakwalifikowanych do udziału w pracach Komisji Konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w trybie
i na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie


Sławomir Fudala – Mokierskie Stowarzyszenie Muzyczne,
Miłosz Ryguła– Stowarzyszenie Klub Abstynenta Powrót,
Iwona Kurdziel-Drzewiecka – Mikołowskie Towarzystwo Historyczne,
Aneta Esnekier – O’RETY Fundacja Promująca Aktywność,
Andrzej Walas – Centrum Społecznego Rozwoju,
Maria Kamyk – Centrum Społecznego Rozwoju.


Komisje pracują zgodnie z Regulaminem wprowadzonym Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa nr 649/622/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r.