AktualnościMikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

W grudniu 2020 r. siedem mikołowskich organizacji pozarządowych złożyło wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Było to efektem projektu „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju. W ramach projektu organizacje działające na terenie podregionu tyskiego miały okazję m.in. wziąć udział w cyklu szkoleniowym zwiększającym kompetencje społeczne, warsztatach dot. współpracy NGO z JST, world cafe oraz seminarium poświęconym Radom Pożytku.

Z początkiem stycznia Biuro Organizacji Pozarządowych, na podstawie wniosków z seminarium oraz w oparciu o przewodnik „Standardy Rad Działalności Pożytku Publicznego” wydanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich i Centrum Opus opracowało projekt uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego uwzględniając obecną sytuację pandemii COVID-19.

Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa w dniach od 25 stycznia do 5 lutego 2021 r. ogłoszono konsultacje w.w uchwały. Mikołowskie organizacje pozarządowe mogły wnosić swoje uwagi drogą elektroniczną, bezpośrednio na biurze podawczym, tradycyjną pocztą oraz podczas spotkania konsultacyjnego online, które odbyło się 27 stycznia 2021 r. o godz. 16:30.

Do projektu uchwały wpłynęło sporo uwag, część z nich została uwzględniona, część odrzucona, co szczegółowo zostało uzasadnione w protokole z konsultacji.

Komisja ds. społecznych Rady Miejskiej Mikołowa na swoim posiedzeniu 15 stycznia jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.

We wtorek 23 lutego Rada Miejska Mikołowa pozytywnie przyjęła uchwałę. 14 dni po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, rozpoczniemy procedurę powołania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W planach mamy również szkolenie dla kandydatów na członków Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej, fan page na Facebook oraz czytania prasówek – będziemy na bieżąco informowali o postępach naszych prac.