Bez kategorii

Nabór do komisji konkursowych

1. Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Mikołów: Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej – realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebujących (FEAD)

http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7161

2. Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania publicznego zleconego przez Gminę Mikołów: Wzmocnienie pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2016 – świadczenie usług schronienia wraz z wyżywieniem i zapewnienie niezbędnych warunków socjalnych dla bezdomnych Gminy Mikołów.

http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7160

3. Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór na członków do Komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Mikołów: w zakresie Wzmocnienia pomocy społecznej i działalności charytatywnej w roku 2016 – świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Mikołów. 

http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/7159

Dodaj komentarz