Konkurs

Nagroda im. Aliny Margolis-Edelman

Trwa nabór do konkursu o Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman.

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę organizuje konkurs, który ma na celu docenienie jednostek, działających na rzecz pomocy dzieciom. Przewodniczącą kapituły jest Agnieszka Holland – założycielka Fundacji.
Kandydatami konkursu mogą być wolontariusze oraz pracownicy organizacji pozarządowych poszczególnych sektorów: oświaty, ochrony zdrowia, opieki społecznej, wymiaru sprawiedliwości, nauczyciele, psychologowie, pedagodzy i edukatorzy, lekarze i pielęgniarki, asystenci społeczni, sędziowie, policjanci, itp.

Zgłoszenia przyjmowane są do 30 września 2020 roku, drogą mailową na adres: nagroda@fdds.pl

Więcej informacji:
https://swiony.pl/i,trwa-nabor-do-konkursu-o-nagrode-im-aliny-margolis-edelman,200274,914914.html?fbclid=IwAR3I-61R2d7ZTXecuK6YW08BZmLVOU1dlk08-K9O3WoizFQAbRixN9blPB0