Bez kategorii

Nowe rozporządzenie w sprawie wzorów ofert, umów i sprawozdań

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw w dniu 19 sierpnia 2016 r. rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300), zachęcamy do zapoznania się z jego treścią:

http://www.pozytek.gov.pl/Rozporzadzenia,3377.html

Dodaj komentarz