Organizacje

Bractwo Strzeleckie

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji FAR

Fundacja Centrum Rozwoju i Terapii Skarb

Mikołowskie Towarzystwo Historyczne

Mikołowski Klub Krótkofalowców

Mokierskie Stowarzyszenie Muzyczne

Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie

O’Rety Team

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mikołowie

Polskiego Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze

Stowarzyszenie Na Rzecz Poradnictwa Obywatelskiego DOGMA

Stowarzyszenie Rada Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Stowarzyszenie Siloe

Stowarzyszenie „Szkryfka”

Stowarzyszenie Uśmiech

Śląski Ogród Botaniczny

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Mikołowskiej