Bez kategorii

Otwarte konkursy ofert na 2017 rok

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie
realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2017 roku w dziedzinach:

1. przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8701
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/34

2. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8749
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/35

3. promocji i organizacji wolontariatu

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8750
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/36

4. ratownictwa i ochrony ludności

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8751
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/37

5. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8752
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/38

6. ochrony i promocji zdrowia

bip: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8753
generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/39

Wydział Spraw Społecznych będzie udzielać informacji
dotyczących składanych ofert i spełnienia wymogów formalnych
określonych w niniejszym ogłoszeniu do dnia składania ofert
oraz po rozstrzygnięciu konkursu pod numerem telefonu:
32 32 48 461 oraz mailowo: ngo@mikolow.eu

Dodaj komentarz