Konkursy ofert

Otwarty konkurs na wkłady własne – rozstrzygnięcie

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Mikołowa, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Mikołowa, w części dot. tzw. „wkładów własnych” ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 28.08.2020 r. o godz. 14.00.

Konkurs został rozstrzygnięty 2.09.2020 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (29 948,08 zł):

Lp.Nazwa OrganizacjiTytuł zadaniaUdzielona dotacja
1Amatorski Klub Sportowy w MikołowieZłota Akademia Piłkarska AKS Mikołów29 948,08 zł