Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert 2016

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2016 roku w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

I.           Priorytety dotyczące zadań: Organizacja zajęć w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Głównym celem konkursu jest wybór oferty organizacji najatrakcyjniejszego cyklu zajęć w zakresie: kultury i/lub sztuki i/lub ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

a.       Szczegółowe działania realizowane w ramach zadania:

  • Cykl powinien być zaplanowany na okres od września do grudnia, zajęcia powinny się odbywać min. 1 raz w tygodniu.
  • Oferta powinna zawierać szczegółowy plan zajęć ze wskazaniem: tematu, terminów, prowadzących.
  • Cykl powinien zakończyć się kameralnym eventem prezentującym prace uczestników.
  • Odbiorcami zadania muszą być mieszkańcy Mikołowa.
  • Zajęcia powinny odbywać się w miejscu łatwo dostępnym dla mieszkańców.

    BIP: http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/8072
    Generator: https://mikolow.engo.org.pl/konkursy/30

Dodaj komentarz