Bez kategorii

Otwarty konkurs ofert MRPiPS

Minister  Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.  W 2016 r. temat konkursu brzmi Opieka to też praca. Szczegóły otwartego konkursu ofert są dostępne w ogłoszeniu. Ponadto na potrzeby konkursu zostały opracowane „Zasady otwartego konkursu ofert – Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2016 r.”, mające na celu ułatwienie organizacjom składanie ofert w konkursie.

Szczegóły: http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/art,5533,7767,-konkurs-inicjatyw-organizacji-pozarzadowych-2016.html

Dodaj komentarz