Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym – półkolonie

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2020 roku w dziedzinie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

  1. Cel zadania: Organizacja półkolonii mających wyraźne odniesienie profilaktyczne, w szczególny sposób eksponujące i propagujące trzeźwy i zdrowy styl życia.
  2. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 60 000,00 zł.
  3. Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do 3 lutego 2020 do godziny 17:00 – za dzień złożenia oferty przyjmuje się dzień jej doręczenia w wersji papierowej do Urzędu Miasta Mikołowa.
  4. Ofertę należy sporządzić przez serwis www.mikolow.engo.pl.
  5. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz przez serwis www.mikolow.engo.pl
  6. Wybór ofert nastąpi w terminie do 60 dni od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.

Do pobrania:

Dodaj komentarz