Konkurs

Otwarty Konkurs na Wkłady Własne!

Posted on

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na wsparcie realizacji zadań publicznych skierowanych do mieszkańców Mikołowa, realizowanych przez organizacje w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu Miasta Mikołowa, w części dot. tzw. […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2020 roku !

Posted on

Burmistrz Miasta Mikołów ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację zadania publicznego Gminy Mikołów – Wybór Operatora Centrum Aktywności Społecznej. Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 100 000,00 zł. Oferty należy […]

Bez kategorii

Program ,,Równać Szanse”

Posted on

Rusza nabór w Ragionalnym Konkursie Grantowym . Konkurs jest skierowany do lokalnych organizacji pozarządowych, domów kultury i bibliotek oraz nieformalnych grupy dorosłych z małych miejscowości (do 20 000 mieszkańców). Wnioski można składać do 27.10.2020 r.Więcej informacji znajduje się w wydarzeniu oraz na stronie internetowej: ➡️ www.rownacszanse.pl ➡️www.Facebook.pl

Dzieje się lokalnie

Konsultacje programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pn. „Program Wspierania Rozwoju Międzynarodowych Domów Spotkań na lata 2020-2030”

Posted on

Piotr Gliński prowadzi konsultacje projektu programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego. Spotkania organizowane przez Międzynarodowe Domy Spotkań ukierunkowane są na wspieranie dobrowolnego zaangażowania i wolontariatu, rozwój kompetencji kluczowych, mobilność edukacyjną, solidarność, zrozumienie międzykulturowe, edukację lingwistyczną, ekologię, ekumenizm, kulturę, tradycję, politykę młodzieżową, zagadnienia związane z życiem społecznym oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi wspierającymi budowę społeczeństwa obywatelskiego. Konsultacje […]

Dzieje się lokalnie

Podziel się krwią!

Posted on

Podziel się krwią! Ze względu na czas wakacji i trwającą epidemię znacząco się uszczupliły, dlatego Śląski Związek Gmin i Powiatów wspiera Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach w działaniach informacyjno-promocyjnych związanych z potrzebą oddawania krwi wśród samorządowców, pracowników urzędów oraz mieszkańców gmin i powiatów w naszym województwie. W ramach akcji zostaną zorganizowane mobilne punkty poboru krwi […]

Nieodpłatna pomoc

Nieodpłatna pomoc prawna !

Posted on

DOGMA w ramach współpracy ze Starostwem Powiatowym w Mikołowie prowadzi punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej, przesyłamy Państwu w wersji elektronicznej ulotki, plakaty, broszury oraz poradniki prawne opracowane dla mieszkańców Powiatu Mikołowskiego.  👉Poradnik prawny cyberprzestępczość👉Poradnik prawny mediacje👉Poradnik prawny dziedziczenie👉Poradnik prawny prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy👉Poradnik prawny świadczenia związane z […]

Inicjatywa Lokalna

Kolejna Inicjatywa Lokalna skierowana do realizacji!

Posted on

Wniosek o realizację Inicjatywy Lokalnej w sprawie 👉,,Remontu nawierzchni jezdni ul. Poprzecznej w Mikołowie” został w dniu dzisiejszym zarekomendowany przez Komisję ds. Inicjatywy Lokalnej i pozytywnie rozpatrzony przez Zastępcę Burmistrza Mateusz Handel oraz skierowany do realizacji. To kolejna inicjatywa mieszkańców realizowana w Mikołowie, natomiast pierwsza, która wpłynęła do urzędu po Uchwaleniu nowego trybu oceny wniosków. Wnioskodawcom serdecznie gratulujemy […]

Inicjatywa Lokalna

Nowa Inicjatywa Lokalna w Mikołowie!

Posted on

W II kwartale roku trwały prace nad nową dokumentacją związaną z inicjatywą lokalną. Naszym celem było maksymalne uproszczenie procedury składania wniosku, realizacji zadania oraz sprawozdania. W efekcie tych prac Rada Miejska przyjęła: Uchwałę nr XXVII.258.2020 z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w […]

Działaj Lokalnie

Konkurs Działaj – trwa nabór wniosków

Posted on

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Działaj Lokalnie” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju w powiatach: mikołowskim, pszczyńskim i rybnickim we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. W ramach konkursu organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mają szansę pozyskać od 3 000,00 zł do 6 000,00 zł na realizację lokalnych inicjatyw. Konkurs przewiduje przekazanie puli środków w wysokości 29 750,00 zł na projekty trwające od 3 do 6 miesięcy i realizowane w okresie pomiędzy 15 sierpnia a 31 grudnia 2020 roku. Wnioski należy składać poprzez generator on-line dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do […]

Bez kategorii

Konsultacje projektu Uchwały ws. Inicjatywy Lokalnej

Posted on

Projekt  uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej KONSULTACJE Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Mikołowa Nr 585/176/20 z dnia9 czerwca 2020 roku, wszystkie zainteresowane podmioty działające na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów zapraszamy do zapoznania sięz projektem uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji […]