Aktualności

Metropolitalne Święto Rodziny

Posted on

W imieniu dr Małgorzaty Mańki-Szulik, Prezydenta Miasta Zabrze, informujemy, że mimo pandemii rozpoczynają się przygotowaniado kolejnej, czternastej edycji Metropolitalnego Święta Rodziny, któremu w tym roku towarzyszy myśl „Rodzinny dom – bezpieczna przystań”. Idea organizacji wspólnego wydarzenia, promującego wartości życia rodzinnego, dzięki wsparciu Metropolity Katowickiego Arcybiskupa Wiktora Skworca i Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, jednoczy samorządy śląskich miast, organizacje […]

Konkurs

NOWEFIO 2021

Posted on

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie NOWEFIO 2021. Celem głównym Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce. […]

Aktualności

Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Posted on

W grudniu 2020 r. siedem mikołowskich organizacji pozarządowych złożyło wniosek o utworzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Było to efektem projektu „JST-NGO – zwiększenie partycypacji organizacji pozarządowych subregionu tyskiego w realizacji polityki lokalnej” realizowanego przez Centrum Społecznego Rozwoju. W ramach projektu organizacje działające na terenie podregionu tyskiego miały okazję m.in. wziąć udział w cyklu szkoleniowym zwiększającym […]

Konkursy ofert

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2021 roku w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym. Cel zadaniaZwiększenie aktywności mieszkańców Mikołowa w wieku emerytalnym zamieszkujących Gminę Mikołów, w szczególności sołectwa i dzielnicę, którzy ze względu na odległość zamieszkania od centrum miasta mają mniejsze możliwości z korzystania z […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w 2021 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Cel zadaniaCelem zadania jest wsparcie organizacji pozarządowych z terenu Gminy Mikołów, poprzez pomoc merytoryczną, organizacyjną, promocyjną, lokalową i sprzętową.Na […]

Konkurs

Konkurs Ofert – ,,Wzbogacenie oferty kulturalnej miasta”

Posted on

Celem konkursu jest poprawa jakości przestrzeni publicznej poprzez działania integrujące społeczność lokalną i wzbogacające życie kulturalne w gminie z uwzględnieniem skutków COVID-19, działania z zakresu edukacji kulturowej oraz kultywowanie pamięci o zasłużonych dla miasta i regionu wybitnych postaciach, miejscach i wydarzeniach historycznych oraz ochrona i popularyzowanie tradycji kulturowych Mikołowa i jego mieszkańców. Na realizację konkursu przeznacza się […]

Konkursy ofert

Spotkanie konsultacyjne

Posted on

Serdecznie zapraszamy na spotkanie konsultacyjne ofert dotacji w dziedzinie kultury, które odbędzie się w dniu dzisiejszym tj. 17 lutego 2021 r., o godzinie 16:30 na platformie Google Meet. W trakcie spotkania odpowiemy na pytania związane z przygotowaniem prawidłowej oferty konkursowej. Link do spotkania : https://meet.google.com/amx-aczn-rbt

Aktualności

Zapraszamy na cykl czterech webinariów wprowadzających do obszarów tematycznych Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Posted on

Webinaria będą się odbywać od 18 lutego, co czwartek o godz. 11.00. Webinaria skierowane są przede wszystkim do osób zainteresowanych udziałem w konkursach grantowych w ramach Programu i jak najlepszym przygotowaniem wniosków. Pierwszy konkurs grantowy ogłosimy już 17 marca br. Podczas każdego z webinariów organizatorzy: przedstawią cele i priorytety danego obszaru tematycznego; opowiedzą, jakie działania […]

Aktualności

Innowacyjny system rozliczeń PIT

Posted on

Gmina Mikołów bierze udział w innowacyjnym projekcie skierowanym do jednostek samorządu terytorialnego, program do rozliczania podatków – PITax.pl Łatwe podatki. Projekt „Wspieraj lokalnie” umożliwia: bezpłatne korzystanie ze specjalnie przygotowanej wersji programu do rozliczeń podatku dochodowego; zwiększenie wpływów lokalnych OPP z 1% podatku dochodowego; zwiększenie liczby podatników rozliczających PIT w faktycznym miejscu zamieszkania; wspieranie i promowanie lokalnych organizacji pożytku […]

Bez kategorii

Podatek od nieruchomości

Posted on

31 stycznia upływa termin złożenia deklaracji dotyczącej podatku od nieruchomości, którego płatnikiem są także (niektóre) organizacje pozarządowe. Jeśli nie masz pewności czy Twoja organizacja także ma taki obowiązek i jak go wypełnić, skorzystaj z poradnika NGO.pl