Aktualności

Podniesienie potencjału ratowniczego OSP Bujaków

OSP Bujaków realizowało zadania publiczne pn.: ,,Zwiększenie potencjału ratowniczego OSP Bujaków”, którego celem było przygotowanie dokumentacji projektowej rozbudowy boksu garażowego, będącego częścią remizy OSP Bujaków. Wartość zadania wynosiła 8 000,00 zł, kwota dofinansowania 3 000,00 zł.