Bez kategorii

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO, Priorytet 5

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021.

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:
POMOC DORAŹNĄ,
ŻYCIE PUBLICZNE,
CZŁONKOSTWO.
Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 8 kwietnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu.

Więcej informacji znajduje się na stronie programu:
Ogłaszamy nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO, Priorytet 5. Wsparcie doraźne, edycja 2021 – Narodowy Instytut Wolności</php> (niw.gov.pl)