Program współpracy

Czym jest program współpracy?

Program współpracy jest dokumentem, który określa zasady polityki realizowanej przez organy administracji publicznej wobec organizacji pozarządowych. W samorządach program współpracy jest uchwałą jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku miasta Mikołowa jest to Rada Miasta. Taki dokument określa zasady współpracy pomiędzy miastem, a organizacjami pozarządowymi i jest tworzony co roku. Każdy program winien być konsultowany z organizacjami pozarządowymi.

Co powinien zawierać program współpracy?

  • cel główny i cele szczegółowe programu,
  • zakres przedmiotowy,
  • okres realizacji programu,
  • sposób realizacji programu,
  • wysokość środków planowanych na realizację program.

Do pobrania:

2022 r.

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015