Bez kategorii

Protokół z Konsultacji

W zakładce „Konsultacje społeczne” został umieszczony protokół z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały dot. Programu współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2016.

 

Dodaj komentarz