Bez kategorii

PRZEDŚWIĄTECZNE SPOTKANIE WIELKANOCNE W „POWROCIE” w Mikołowie.

W dniu 13 kwietnia w Wielki Czwartek odbyło się, tradycyjnie jak co roku od ponad dwudziestu lat, przedświąteczne spotkanie wielkanocne dorosłej społeczności Klubu Abstynenta „POWRÓT”, młodzieży z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego oraz przedstawicieli Mikołowskiej Powiatowej Szkoły Liderów Profilaktyków, z zaproszonymi gośćmi.

Spotkanie nawiązujące do obchodzonego w ruchu abstynenckim w Poniedziałek Wielkiego Tygodnia Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości Stowarzyszenia „POWRÓT”, prowadził jak zwykle Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, Kierownik Szkoły Liderów Tadeusz Rosa.

W spotkaniu uczestniczyło (blisko 80 uczestników) wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie Barbara Wilkoszyńska, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego – Przewodniczący Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Mikołowski Henryk Zawiszowski, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Adam Lewandowski, Dyrektor Biura Poselskiego Poseł na Sejm RP Izabeli Kloc Anna Chrapek-Budacz, Asystent Senatora Senatu RP Wojciecha Piechy Karol Szymura, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Z-ca Naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie Anna Musioł, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miasta Mikołowa, jednocześnie Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołowie Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Pełnomocnik Burmistrza Łazisk Górnych ds. PiRPU Katarzyna Siewier, Przewodniczący GKRPA w Ornontowicach Andrzej Powala, Członek GKRPA w Wyrach Aleksander Brudny, Przedstawiciel Rady Regionalnego Związku Stowarzyszeń Klubów Abstynenckich Województwa Śląskiego Kazimierz Anisienia. Obecny był Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT” Koordynator i Samorząd Młodzieżowy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, Kierownictwo i Samorząd Szkolny Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie.

W nastrój spotkania wprowadziła Kasia Gembara z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, która zaśpiewała refleksyjne pieśni „Powietrzem moim jest” oraz „Panie proszę przyjdź”.

Następnie głos zabrał Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, Lider Powiatowego Ruchu Trzeźwościowego Tadeusz Rosa.

Po przywitaniu uczestników spotkania: dorosłych, młodzież – symbolicznie CAŁYCH RODZIN, zaproszonych gości, na co dzień wspierających działania realizowane przez Stowarzyszenie „POWRÓT”, Klub Młodzieżowy oraz Szkołę Liderów, nawiązał do symboliki Świąt Wielkanocnych tj.: zwycięstwa dobra nad złem oraz jajka – symbolu narodzin życia, dla trzeźwiejących uzależnionych – życia bez podpierania się alkoholem oraz narkotykami, bez przemocy, życia godnego i odpowiedzialnego, takiego aby nie krzywdzić siebie i innych, a szczególnie najbliższych, w tym DZIECI. Zauważył, że dla niektórych od wielu lat to pierwsze – TRZEŹWE – Święta Wielkanocne, życzył wytrwałości w postanowieniach, a młodzieży, żeby sprawdzili się w działaniach promujących trzeźwość, bez eksperymentowania w używkach psychoaktywnych, żeby nieśli pomoc koleżankom i kolegom jej potrzebujących. Szczególnie tym z niską samooceną, narażonych na cyberprzemoc a także na skutki pojawiającego się od 12 marca br. w sposób intensywny, zjawiska „NIEBIESKIEGO WIELORYBA”.

Po wystąpieniu Tadeusza Rosy życzenia składali Wszyscy obecni goście. Rozpoczął Burmistrz Mikołowa Gospodarz ziemi Mikołowskiej Stanisław Piechula, który z uznaniem odniósł się do działań Stowarzyszenia wzmacniających osoby zmagające się z problem uzależnienia, wzmacniających rodziny a także działań profilaktycznych realizowanych przez młodzież, tak licznie reprezentowaną. Wcześniej telefonicznie bądź korespondencyjnie złożyli na ręce Prezesa Tadeusza Rosy m.in. Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Dyrektor Biura Europosła Bolesława Piechy Katarzyna Dutkiewicz w imieniu Europosła i własnym, również doradca Europosła Jana Olbrychta Artur Grzywok, Starosta Mikołowski Henryk Jaroszek, Przewodniczący Rady Miejskiej w Mikołowie Michał Rupik i inni. Później było dzielenie się jajkiem.

Po podzieleniu się jajkiem prowadzący poinformował, że w dniu 8 kwietnia br. (kategoria żeńska i męska) odbył się XI TURNIEJ TENISA STOŁOWEGO Społeczności Stowarzyszenia „POWRÓT” w Mikołowie, rozgrywanego w kategorii żeńskiej i męskiej O PUCHAR BURMISTRZA MIKOŁOWA (w każdej kategorii). Turniej koordynował Adam Sadowski.

Zwycięzcy:

Kategoria żeńska:

  1. Klaudia FILAK
  2. Beata KAŁKA
  3. Maria ŻABKA

Kategoria męska:

  1. Adam SADOWSKI
  2. Kazimierz ŻABKA
  3. Łukasz SADOWSKI

Dyplomy oraz nagrody rzeczowe wręczali: Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, V-ce Przewodnicząca Rady Miejskiej w Mikołowie Barbara Wilkoszyńska, Koordynator XI Turnieju Tenisa Stołowego Adam Sadowski, Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT” Tadeusz Rosa. Po czym uczestnicy spotkania wzięli udział w skromnym poczęstunku.

Spotkanie upłynęło w miłej, rodzinnej przedświątecznej atmosferze. Trwało od 1600 do 1800.

Spotkanie finansowano ze środków GMINY MIKOŁÓW. Wsparcia udzieliła Cukiernia A. Wiechoczek-Fołda, G. Wiechoczek. Za okazaną pomoc składamy serdeczne podziękowania.

 

Dodaj komentarz