Bez kategorii

Rozstrzygnięcie konkursu

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2017 r. ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 10.02.2017 r.  o godz. 14.00.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (25 000,00 zł):

Lp Nazwa Organizacji Tytuł zadania publicznego Udzielona dotacja
1 Mikołowskie Towarzystwo Historyczne Mikołów – niezapomniana historia 12 050,00
2 Polski Związek Niewidomych

Okręg Śląski

Koło w Mikołowie

KULTURA BEZ BARIER 7 300,00
3 Fundacja Szafa Gra Dzielnice Mikołowa – historia przypomniana 5 650,00

 

Szczegółowe wyniki konkursu można pobrać ze strony w formacie  PDF (29 KB).

Konkurs został rozstrzygnięty 20.02.2017 r.

Dodaj komentarz