AktualnościKonkursy ofert

Rozstrzygnięto konkurs ofert

Rozstrzygnięcie konkursu

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w latach 2022-2024 ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 25.02.2022 r. o godz. 14:00.

Konkurs został rozstrzygnięty 07.03.2022 r.

Dotacje udzielone w wyniku konkursu (480 000,00 zł):

Lp.Nazwa OrganizacjiTytuł zadaniaUdzielona dotacja
1Fundacja Zakątek PokoleńSPA Senior – zajęcia rekreacyjne dla mikołowskich seniorów480 000,00 zł