Bez kategorii

Rusza „Działaj Lokalnie”

16 maja 2016 roku Centrum Społecznego Rozwoju- Afiliowany Ośrodek Działaj Lokalnie, działający na terenie powiatu mikołowskiego i pszczyńskiego, ogłosiło Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie”. Najlepsze projekty zgłoszone do konkursu otrzymają grant w wysokości 3 000,00 zł, a łączna pula przeznaczona na granty w 2016 roku wyniesie 15 000,00 zł. Wnioski można składać do 15 lipca 2016 roku.

zadziałaj lokalnie z csr

16 maja 2016 roku rozpoczął się nabór do konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”, organizowanego w powiecie mikołowskim i pszczyńskim przez Centrum Społecznego Rozwoju w ramach programu „Działaj Lokalnie” Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce.

Program „Działaj Lokalnie” realizowany jest w Polsce od 2000 roku. Jego celem jest aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie konkursów grantowych, w ramach których wspierane są projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych miejscowości.

„Działaj Lokalnie” adresowane jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych, które  spełniają łącznie poniższe warunki:

  • mają siedzibę w gminach: Wyry, Ornontowice, Orzesze, Łaziska Górne, Mikołów, Kobiór, Suszec, Pawłowice, Goczałkowice- Zdrój, Miedźna,
  • oraz planują prowadzić działania na terenie przynajmniej jednej z wymienionych gmin.

W ramach konkursu sfinansowane zostaną projekty trwające nie mniej niż dwa i nie więcej niż cztery miesiące, realizowane w okresie od 01 września do 31 grudnia 2016 roku. Każdy wnioskodawca musi zapewnić wkład własny w wysokości minimum 25% wartości wnioskowanej dotacji, z czego min. 5% w postaci finansowej. Wnioski należy złożyć poprzez generator wniosków znajdujący się na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 15 lipca 2016 roku do godziny 23:59.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową, dostępną na stronie stowarzyszenia Centrum Społecznego Rozwoju: www.csr.biz.pl.

Wszelkich informacji na temat konkursu udziela Maria Kamyk (tel. 531 135 512, e-mail: maria.kamyk@csr.biz.pl).

Szczegółowe informacje na temat Programu „Działaj Lokalnie” znajdują się na stronie www.dzialajlokalnie.pl

„Działaj Lokalnie” to program Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy ze  stowarzyszeniem Centrum Społecznego Rozwoju jako Afiliowanym Ośrodkiem Działaj Lokalnie

PAWF I ARFP

Dodaj komentarz