Bez kategorii

Rusza konkurs o tytuł Mikołowskiego Wolontariusza i Darczyńcy Roku 2019!

Z przyjemnością informujemy, iż rozpoczynamy nabór zgłoszeń do konkursu o tytuł „Wolontariusza Roku 2019” oraz „Darczyńcy Roku 2019”, organizowanego przez stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju w ramach projektu pt.: „Mikołowska Gala Wolontariatu 2019” finansowanego ze środków Gminy Mikołów.

Jak co roku, mikołowskie organizacje pozarządowe oraz instytucje publiczne współpracujące z wolontariuszami mają możliwość w sposób szczególny docenić, wyróżnić i nagrodzić wolontariuszy za ich zaangażowanie i aktywność w bieżącym roku. Konkurs ma promować aktywne, zaangażowane osoby, które jako wolontariusze podejmują działania na rzecz innych, wspomagają działania mikołowskich organizacji i instytucji oraz włączają się w inicjatywy, akcje i działania społeczne.

Z kolei konkurs o tytuł „Darczyńcy Roku 2019” stanowi okazję do podziękowania darczyńcom wspierającym w różnej formie (rzeczowej, finansowej) działania organizacji pozarządowych. Ma popularyzować i wspierać rozwój partnerskiej współpracy firm z NGO w Mikołowie.

Kandydatów do konkursu o tytuł  „Wolontariusz Roku 2019” mogą zgłaszać:

  • organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Mikołów,
  • mikołowskie instytucje i inne podmioty uprawnione do współpracy z wolontariuszami zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  • osoby fizyczne (pod warunkiem wskazania organizacji/instytucji mogącej udzielić referencji)

poprzez dostarczenie poprawnie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do 14 października 2019 roku. Podpisane zgłoszenie należy dostarczyć do biura Centrum Społecznego Rozwoju w Mikołowie, przy ul. Jana Pawła II 1/2 lub przesłać jego skan na adres e-mail: biuro@csr.biz.pl.

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza zgłoszeniowego prosimy o dokładne zapoznanie się z Regulaminem konkursu o tytuł „Wolontariusza Roku 2019”.

Kandydatów do konkursu o tytuł „Darczyńca Roku 2019” mogą zgłaszać organizacje pozarządowe działające na terenie Miasta Mikołów oraz mikołowskie instytucje publiczne, poprzez dostarczenie formularza zgłoszeniowego. Tryb przyjmowania wniosków jest taki sam, jak w przypadku zgłoszeń wolontariuszy. Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu o tytuł „Darczyńcy Roku 2019”.

Laureatów obu konkursów poznamy podczas Mikołowskiej Gali Wolontariatu, na którą serdecznie zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe działające na terenie Mikołowa.  

Gala odbędzie się 4 grudnia 2019 roku w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie.

Do pobrania: