Bez kategorii

Sesja Dialogu Miasta Przyszłości

Informujemy, że już 16 marca b.r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się druga edycja Sesji Dialogu Miasta Przyszłości!

To wyjątkowe spotkanie wszystkich interesariuszy rozwoju polskich miast – urzędników samorządowych, przedstawicieli regionów, administracji centralnej, biznesu, świata akademickiego, organizacji pozarządowych i ruchów miejskich. W unikalnej formule dialogu omówimy największe wyzwania jakie stoją obecnie przed polskim samorządem.

Podczas Sesji Dialogu nie ma paneli ani wystąpień. Osią spotkania jest rozmowa i kontakt bezpośredni. Tematyczne sesje dialogu pozwalają wszystkim stronom poszerzyć perspektywę i pozyskać nową wiedzę w nieformalnej atmosferze. Na zakończenie Sesji Dialogu THINKTANK ogłosi wyniki corocznego rankingu Liderów Miast Przyszłości. Podsumowanie dyskusji dialogowych oraz wyniki rankingu zostaną opublikowane w wiosennym numerze Magazynu THINKTANK.

Formularz rejestracji dostępny jest pod linkiem: http://mttp.pl/rejestracja/sesja-dialogu-miasta-przyszlosci-2016

Patronat nad wydarzeniem objęły: Unia Metropolii Polskich, Związek Powiatów Polskich, Forum Od-nowa, Best Place Institute, Serwis Administracyjno-Samorządowy. Partnerem głównym projektu oraz współorganizatorem sesji jest Miasto Stołeczne Warszawa.

Dodaj komentarz