Stowarzyszenie Siloe

Główny cel działalności organizacji,

pomoc w rozwiązywaniu problemów obecnie stojących przed polska rodziną

– w zakresie stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi, wychowania dzieci,

– potrzeb duchowych rodziny, alkoholizmu i narkomanii,

– właściwego gospodarowania czasem, zasobami finansowymi w rodzinie

– funkcjonowania osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych w społeczeństwie

Misja organizacji:

Realizować marzenia innych

Główne podejmowane działania organizacji

Organizowanie

– kolonii, półkolonii

– wycieczek turystycznych, wyjazdów

– imprez, rozrywkowych, kulturalnych, sportowych

– spotkań rekreacyjnych, tematycznych z profilaktyki zdrowotnej

– spotkań, okolicznościowych np. świątecznych,
Adres do korespondencji: ul. Krakowska 7/3, 43-190 Mikołów
Nr Tel. 692 063 683
Adres mailowy:
siloem@interia.pl