Bez kategorii

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z 9. MIKOŁOWSKIEJ POWIATOWEJ SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ – PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ze zorganizowania DZIEWIĘTNASTEJ MIKOŁOWSKIEJ POWIATOWEJ SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ – PROFILAKTYKA PRZEZ SPORT.

SPARTAKIADA została zorganizowana w dniu 04.06.2016 r. (sobota) na Stadionie Miejskim w Mikołowie w godz. 700 – 1400, m.in. z okazji Jubileuszu XXX lecia STOWARZYSZENIA K. A. „POWRÓT” w Mikołowie, akcentującego: „30 LAT SŁUŻBY DLA DOBRA LUDZI DOTKNIĘTYCH CHOROBĄ ALKOHOLOWĄ, NARKOTYKOWĄ ORAZ PRACY PROFILAKTYCZNEJ ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM MŁODZIEŻY”.

Spartakiada nawiązywała do czerwcowego Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Narkomanii.

W ramach SPARTAKIADY zorganizowano:

 • Turniej Piłki Nożnej Reprezentacji Powiatowych: Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów, Ochotniczej Straży Pożarnej, pogotowia ratunkowego, firmy ZBYSZKO, Klubu „POWRÓT”, Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego, strażników miejskich, Stowarzyszenia Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat „WYMYŚLANKA” (120 zawodników) O PUCHAR STAROSTY MIKOŁOWSKIEGO I PUCHAR FAIR PLAY BURMISTRZA MIKOŁOWA.
 • Zawody lekkoatletyczne dla dzieci, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie. Boisko sportowe „ORLIK”. Instruktorzy: Anna Bonk, Aleksandra Wajda, Cezary Karbowski (12 zawodników), skok w dal z miejsca, rzut do celu, bieg na czas).
 • Spartakiadzie towarzyszyły rozgrywki w ramach Mikołowskiej Ligi Maluchów prowadzona przez Jacka Króla i Michała Świdra (140 zawodników).

ORGANIZATORZY:

 • Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie (organizator wiodący),
 • Starostwo Powiatowe w Mikołowie,
 • Urząd Miasta w Mikołowie,
 • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie,
 • Zarząd Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Mikołowie,
 • Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie,
 • Gminne Komisje RPA Gmin Powiatu Mikołowskiego: Łaziska Górne, Mikołów, Ornontowice, Orzesze, Wyry,
 • POWIATOWA MŁODZIEŻOWA SZKOŁA LIDERÓW Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie,
 • Mikołowski Powiatowy Klub Młodzieżowy w Mikołowie.

PATRONAT:

STAROSTA Mikołowski mgr Henryk Jaroszek, Burmistrz Mikołowa dr Stanisław Piechula.

KOMITET HONOROWY:

Burmistrzowie, Wójtowie Gmin Powiatu Mikołowskiego.

PRZEWODNICZĄCY:

Burmistrz Mikołowa dr Stanisław Piechula.

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO:

Prezes Stowarzyszenia „POWRÓT”, Kierownik Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów mgr Tadeusz Rosa.

CEL

Propagowanie zdrowego stylu życia, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w rodzinie oraz  w różnych grupach zawodowych i społecznych, promocja trzeźwości, integracja młodzieży i społeczności POWIATU MIKOŁOWSKIEGO, konsolidacja koalicji Ruchu Trzeźwościowego, a także różnych grup zawodowych, przełamywanie mitów o konieczności używania środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki) przez młodzież na imprezach masowych, przeciwdziałanie nietolerancji i zachowaniom agresywnym przez młodzież na imprezach masowych, integracja społeczności powiatu mikołowskiego.

Spartakiada wsparła kolejne odsłony Ogólnopolskich Kampanii Antynarkotykowych: „NARKOTYKI? NA CO MI TO!”, „DOPALACZE KRADNĄ ŻYCIE”, Ogólnopolską Kampanię Zapobiegania HIV/AIDS „CZY JESTEŚ ZAKAŻONY HIV?”, „FAIR PLAY”, Ogólnopolską Kampanię Antyalkoholową „SPRAWDŹ CZY TWOJE PICIE JEST BEZPIECZNE”, Ogólnopolską Kampanię Rzecznika Praw Dziecka „ODWAGA RATUJE ŻYCIE” oraz Mikołowską Powiatową Kampanię Społeczną „OGRANICZANIE ZJAWISKA ZAŻYWANIA SUBSTANCJI PSYCHOAKTYWNYCH PRZEZ MŁODZIEŻ”.

Impreza miała oprawę typu igrzyska olimpijskie.

Najpierw przy dźwiękach MARSZA SPORTOWCÓW zawodnicy w strojach reprezentacji zostali wyprowadzeni na płytę boiska przez kierowników drużyn.

Następnie był bieg młodej strażaczki Julii Gwidź z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mikołowie z zapaloną pochodnią wokół stadionu, zapalenie znicza, w następnej kolejności poczet Flagowy z Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Mikołowie w składzie: Wiktoria Świerkot, Mateusz Gwiżdź, Mateusz Nalepa, podniósł flagę na maszt przy równoczesnym odegraniu hymnu państwowego. Po czym Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – pomysłodawca SPARTAKIADY ABSTYNENCKIEJ – Tadeusz Rosa powitał wszystkich uczestników imprezy, zawodników. Uczestniczyli m.in. Posłowie na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała z Dyrektorem Biura Łukaszem Kłoskiem, asystentki Posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Grzegorz Matusiaka: Alicja Czarnomska, Dalia Otoka, asystent Senatora Senatu Rzeczpospolitej Polskiej Wojciecha Piechy Krzysztof Kałuża, Z-ca Dyrektora Wydziału  Rozwoju i Współpracy Terytorialnej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego Michał Pienta, członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego – Przewodniczący Stowarzyszenia „BEZPIECZNY POWIAT MIKOŁOWSKI” Henryk Zawiszowski, V-ce Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego – Przewodniczący Zarządu Powiatowego ZOSP RP w Mikołowie Sławomir Bijak, Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula, Radny Rady Miejskiej w Mikołowie Józef Kurtycz, Z-ca Kierownika Biura Burmistrza Miasta Mikołowa Aleksandra Czech, Inspektor ds. Przeciwdziałania Uzależnieniom Urzędu Miasta Mikołowa z Wydziału Spraw Społecznych Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Komendant Straży Miejskiej w Mikołowie Bogusław Łuczyk, Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała, Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  w Mikołowie Wojciech Tkacz, Przewodnicząca Zarządu Miejskiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Mikołowie (wieloletnia była radna Rady Miejskiej w Mikołowie i Rady Powiatu w Mikołowie) Janina Piecha, aspirant Maciej Dobrowolski z Komendy Powiatowej Policji w Mikołowie, Właściciel Firmy „ZBYSZKO”, były wieloletni Prezes AKS Zbigniew Piecha, Prezes Stowarzyszenia „WYMYŚLANKA” w Mikołowie Mirosław Chmiel, przedstawiciel GKPPA  w Wyrach Aleksander Brudny. Radę Regionalnego Związku Stowarzyszeń Abstynenckich  Województwa Śląskiego reprezentował Kazimierz Anisienia.

Obecny był ponadto: Zarząd Stowarzyszenia „POWRÓT”, Kierownictwo Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów w Mikołowie, Samorząd Młodzieżowy Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego w Mikołowie i inni. Środki społecznego przekazu reprezentowali, w tym media elektroniczne reprezentowali Redaktor Naczelny Gazety Mikołowskiej Bogdan Prejs i Andrzej Fijałkowski (media elektroniczne).

Licznie przybyła młodzież w tym absolwenci i słuchacze POWIATOWEJ MŁODZIEŻOWEJ SZKOŁY LIDERÓW i przedstawiciele Mikołowskiego Klubu Młodzieżowego, społeczność dorosła Klubu Abstynenta „POWRÓT” oraz zaprzyjaźnionych Klubów Abstynenckich z woj. śląskiego, społeczność dorosła z rodzinami GMINY MIKOŁÓW.

Po powitaniu przez Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego Tadeusza Rosę, przedstawieniu celu tego przedsięwzięcia oraz zaakcentowaniu, że XIX Mikołowska Powiatowa Spartakiada Abstynencka to WYDARZENIE PRZEDE WSZYSTKIM TRZEŹWOŚCIOWE, Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski i Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula dokonali oficjalnego otwarcia SPARTAKIADY.

W tym miesjcu Prezes Stowarzyszenia K. A. „POWRÓT” nawiązał do 30 lecia „POWROTU”. Zaakcentował że w czerwcu 1986 r. z inicjatywy psychologa z Poradni Profilaktyki i Leczenia Odwykowego w Mikołowie mgr Zygmunta Furgoła, utworzono Klub Abstynenta „POWRÓT”  w Mikołowie (do dzisiaj od początku utworzenia Klubu mgr Zygmunt Furgoł jest psychologiem – terapeutą w POWROCIE, pełni funckję V-ce Prezesa).

Następnie zaproszeni goście złożyli na ręce Prezesa mgr Tadeusza Rosy przy asyście Zarządu Stowarzyszenia „POWRÓT”, życzenia, gratulacje. Były grawery, dyplomy, listy gratulacyjne, kwiaty od: Burmistrza Mikołowa Stanisława Piechuli, Starosty Mikołowskiego Henryka Jaroszka (wręczał członek Zarządu Powiatu Henryk Zawiszowski), Europosła Bolesława Piechy (wręczał Krzysztof Kałuża), Posłów ma Sejm RP Krzysztofa Gadowskiego, Marka Krząkały, Grzegorza Matusiaka (wręczały asystentki Alicja Czarnomska, Dalia Otoka), Senatora Senatu Wojciecha  Piechy (wręczał Krzysztof Kałuża).

Korespondencyjnie życzenia przysłała Poseł na Sejm RP Izabela Kloc, Rzecznik Praw Dziecka – Minister Marek Michalak, Przewodniczący Rady Powiatu Mikołowskiego Adam Sadowski.

Zaprezentowano koncert na płycie głównego boiska. Po czym przystąpiono pod kierunkiem Koordynatora Technicznego Spartakiady Kazimierza Anisieni z „POWROTU” do prac związanych z rozgrywkami, które rozpoczęły się po losowaniu boisk i przypomnieniu zawodnikom Regulaminu. Sprawozdawcą imprezy był Damian Tyrała.

Równolegle odbywały się wymienione wyżej zawody lekkoatletyczne i rozgrywki Mikołowskiej Ligi Maluchów.

SĘDZIOWIE TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ:

 1. Stanisław GRYZŁO,
 2. Andrzej KUPCZAK,
 3. Marcin STOŃ.

Opiekę medyczną sprawował Krzysztof MORCISZ.

Obsługa nagłaśniająca i spikerska Damian TYRAŁA.

WYNIKI TURNIEJU:

I       miejsce   –      Firma „ZBYSZKO” w Mikołowie

II     miejsce   –      Straż Miejska w Mikołowie

III   miejsce   –      Klub Abstynenta „POWRÓT” w Mikołowie

IV    miejsce   –      Powiatowa Młodzieżowa Szkoła Liderów Profilaktyków w Mikołowie.

Drużyna FAIR PLAY – Pogotowie Ratunkowe

Król Strzelców – Marek Kraska (7 bramek) ze Straży Miejskiej w Mikołowie

Najlepszy Bramkarz – Tomasz Goralczyk z Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków

Najmłodszy Zawodnik – Dawid Wieczorek (16 lat) z Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Profilaktyków

Każdy z uczestników TURNIEJU oraz reprezentacje otrzymali DYPLOMY – PAMIĄTKI UCZESTNICTWA, piłki nożne, a także materiały edukacyjne, ulotki związane z przeciwdziałaniem narkomanii, alkoholizmowi, HIV/AIDS, przemocy domowej. Wszyscy nagrodzeni zostali medalami zakupionymi z środków własnych, piłkami nożnymi zakupionymi z dotacji Gminy Mikołów oraz gadżetami.

Reprezentacje zwycięskie, drużyna FAIR PLAY, KRÓL STRZELCÓW, NAJMŁODSZY ZAWODNIK, NAJLEPSZY BRAMKARZ, otrzymali piłki nożne zakupione przez Starostwo Powiatowe w Mikołowie oraz torby sportowe zakupione z dotacji Gminy Mikołów, a także ufundowane przez Europosła Bolesława Piechę i Senatora Wojciecha Piechę.

Ponadto piłki ufundowali Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Gadowski, Marek Krząkała, Grzegorz Matusiak, Europoseł Bolesław Piecha oraz Senator Wojciech Piecha.

Puchary zakupiono z dotacji GMINY MIKOŁÓW (I, II, III i IV miejsce).

Statuetki dla Najmłodszego Zawodnika, Króla Strzelców i Najlepszego Bramkarza ufundował Europoseł Jan Olbrycht.

Puchar „FAIR-PLAY” ufundował Burmistrz Mikołowa.

Puchary, dyplomy, medale, nagrody wręczali:

 • Członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski,
 • Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula,
 • Radny Rady Miejskiej w Mikołowie Józef Kurtycz,
 • Właściciel Firmy „ZBYSZKO” w Mikołowie Zbigniew Piecha,
 • Z-ca Komendanta Straży Miejskiej w Mikołowie Janusz Grzymała,
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Tadeusz Rosa.

Zawodnicy i goście częstowani byli kiełbasą na gorąco z pieczywem, napojami chłodzącymi, kawą, herbatą i słodyczami, a także sokami owocowymi.

Witaminy, leki, środki opatrunkowe zakupiono z dotacji Gminy Mikołów.

Po wręczeniu PUCHARÓW, DYPLOMÓW i NAGRÓD głos ponownie zabrał Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego, który pogratulował zwycięzcom, podziękował współorganizatorom za współpracę i gościom za liczne przybycie.

Burmistrz Mikołowa Stanisław Piechula i członek Zarządu Powiatu Mikołowskiego Henryk Zawiszowski dokonali oficjalnego zamknięcia SPARTAKIADY zapraszając do udziału za rok  w DWUDZIESTEJ JUBILEUSZOWEJ SPARTAKIADZIE ABSTYNENCKIEJ.

Flagę opuszczono, znicz zgaszono.

W imprezie pomimo organizowanych w Gminie Mikołów równolegle wielu imprez plenerowych wzięło udział rotacyjnie około tysiąca osób – mieszkańców Powiatu Mikołowskiego.

Przedsięwzięcie finansowane było ze środków Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii (Mikołów), ze środków Starostwa Powiatowego w Mikołowie, Urzędu Miasta Mikołowa. Wsparcia materialnego udzielili: Europosłowie Bolesław Piecha, Jan Olbrycht, Poseł na Sejm RP Krzysztof Gadowski, Poseł na Sejm RP Marek Krząkała, Poseł na Sejm RP Grzegorz Matusiak, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie, Przedsiębiorstwo „TOLEK” – drukarnia im. Karola Miarki w Mikołowie, Amatorski Klub Sportowy w Mikołowie, Zakład Instalacyjno – Remontowy „ZBYSZKO” w Mikołowie. Oprawę muzyczną nieodpłatnie zabezpieczył Damian Tyrała. Strategicznym współorganizatorem przedsięwzięcia był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mikołowie (nieodpłatnie zabezpieczenie obiektu sportowego z zapleczem).

Koszt przedsięwzięcia około dwunastu tysięcy złotych, w tym wartość pracy społecznej oraz pomocy rzeczowej udzielonej przez wyżej wymienionych.

 

Zaangażowany był wolontariat i zasoby własne organizatorów.

ORGANIZATORZY składają wszystkim, którzy w jakimkolwiek stopniu przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia imprezy SERDECZNE PODZIĘKOWANIA!

SZCZEGÓLNE PODZIĘKOWANIA składamy DZIENNIKARZOM za rozpropagowanie i popularyzowanie tego trzeźwościowego wydarzenia.

 

SERDECZNE PODZIĘKOWANIA w tym względzie składamy również Dyrekcjom Szkół z Powiatu Mikołowskiego.

 

Do zobaczenia za rok na XX Jubileuszowej Mikołowskiej Powiatowej Spartakiadzie Abstynenckiej.

 

PRZEWODNICZĄCY KOMITETU ORGANIZACYJNEGO PREZES K. A. „POWRÓT” KIEROWNIK SZKOŁY LIDERÓW – mgr Tadeusz Rosa

100_0478 100_0484 100_0493 100_0501 100_0521 100_0526 100_0528 100_0532 100_0537 100_0541 100_0548 100_0550 100_0562 100_0563 100_0567 100_0584 100_0586

Dodaj komentarz