01 Cze

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy za rok 2017

Zachęcamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z realizacji Programu Współpracy Gminy Mikołów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017.

Sprawozdanie z programu współpracy – skan