Bez kategorii

Targi Ekonomii Społecznej

Już w niedzielę na terenie
Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej
Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie
odbędą się Targi Ekonomii Społecznej.

Celem Targów Ekonomii Społecznej jest promowanie idei ekonomii społecznej, dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami w obszarze ekonomii społecznej, budowanie sieci współpracy na rzecz ekonomii społecznej, promocja spółdzielni socjalnych, lokalnych organizacji pozarządowych oraz możliwość nawiązania współpracy przez różne podmioty. Wszystko to będzie odbywało się w czasie, organizowanego przez Śląski Ogród Botaniczny, Światowego Dnia Środowiska, co znacznie urozmaici Targi, a także przyczyni się do większej promocji wydarzenia.

Targi Ekonomii Społecznej kierowane są przede wszystkim do osób związanych z tzw. III sektorem

  • przedstawicieli organizacji pozarządowych,
  • podmiotów ekonomii społecznej,
  • nauczycieli i wykładowców zajmujących się problematyką przedsiębiorczości społecznej,
  • młodzieży,
  • osób pracujących i bezrobotnych.

ZAPRASZAMY!

Dodaj komentarz