Bez kategorii

Ustalono miejsce szkolenia

Szkolenie pt.:
„Organizacja Pozarządowa w nowej perspektywie roku 2020.
Możliwości finansowania działań rozwojowych – zarządzanie projektem”
,
odbędzie się 27 maja o godz. 16:30 w Domku Parkowym

Szkolenie przeprowadzi Pan Marcin Sławiński Animator OWES.

Na szkolenie obowiązują zapisyzostały jeszcze 4 wolne miejsca
Zgłaszać można się telefonicznie bądź mailowo: tel. 32 32 48 461,
e-mail:ngo@mikolow.eu

Dodaj komentarz