AktualnościBez kategorii

Wracamy do formy z Wymyślanką

12 maja 2021 r., wpłynęła oferta na dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. ,,Wracamy do formy z Wymyślanką!”, przez Stowarzyszenie Mieszkańców Dzielnicy Nowy Świat ,,Wymyślanka”.

Zgodnie z treścią art. 19a ust. 4 wyżej wymienionej ustawy: ,,Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty
w sposób, o którym mowa w ust.3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty”.

Uwagi należy kierować pod adres poczty elektronicznej ngo@mikolow.eu bądź przesłać pocztą tradycyjną pod adres: Urząd Miasta Mikołów, Rynek 16, 43-190 Mikołów (z dopiskiem: Uwagi do oferty na realizację zadania publicznego ,,Wracamy do formy z Wymyślanką!”.