Konkurs

Współpraca Polsko-Indonezyjska

W imieniu Ambasady RP w Dżakarcie informujemy, że Komisja Europejska ogłosiła konkurs grantowy na współpracę z samorządami krajów rozwijających się, w tym Indonezji i Timoru Wschodniego “171273 – Local Authorities: Partnerships for sustainable cities 2021”.

Program skierowany jest do samorządów miejskich na poziomie miast, powiatów lub województw (jeśli te ostatnie będą współpracować z miastami na prawach prowincji, jak Dżakarta czy Yogyakarta). Projekty mogą również zgłaszać fundacje i organizacje pozarządowe współpracujące z samorządami.

Obecnie w Indonezji funkcjonują trzy projekty w ramach niniejszego programu:

  1. Miasto Góra Kalwaria (PL) i regencja (powiat) Halmahera Utara (prowadzenie: samorząd Góry Kalwarii) nt. zrównoważonego rynku miejskiego;
  2. Berlin oraz prowincja Dżakarta (prowadzenie: samorząd berliński) nt. smart city;
  3. UCLG ASPAC (zrzeszenie samorządów Indonezji) nt. przeciwdziałania zmianom klimatu i wspierania włączenia społecznego (projekt pod przewodnictwem UCLG ASPAC z udziałem 10 miast Indonezji).

Więcej informacji o programie można znaleźć pod adresem:
https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1615209655987&do=publi.detPUB&searchtype=QS&orderby=upd&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&page=1&aoref=171273

Propozycje projektów należy zgłaszać do KE do dnia 23.04.2021