Bez kategorii

Wyjazd Profilaktyczny do Parku Miniatur w Inwałdzie

W dniu 29 sierpnia br. na zakończenie wakacji szkolnych 37 dziewcząt i chłopców z Mikołowskiego Powiatowego Klubu Młodzieżowego wzięło udział w kolejnym w tym roku wyjeździe tym razem do Parku Miniatur w Inwałdzie.

108_4415

Po zapoznaniu się z regulaminem uczestnicy wyjechali o godzinie 8:00 z Mikołowa.

Wyjazd miał na celu integrację społeczności Klubu, pokazywanie możliwości spędzania wolnego czasu bez posiłkowania się substancjami psychoaktywnymi (alkohol, narkotyki, dopalacze), udział w zajęciach rekreacyjnych i edukacyjnych w Parku Miniatur, Warowni, Dinolandii oraz w Mini Zoo, gdzie młodzież mogła zobaczyć miniatury budowli z całego świata, spotkać dinozaury, odwiedzić średniowieczną krainę oraz zobaczyć wesołą farmę.

Dla wolontariuszy była to okazja do sprawdzenia umiejętności organizowania zajęć współuczestnikom oraz opieki nad nimi.

Wyjazd koordynowali: Wiktor Raducki i Michał Rosa, który jednocześnie jako dyplomowany ratownik medyczny sprawował opiekę medyczną. Wymienieni posiadają uprawnienia Kierowników organizowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Opiekę sprawowali wolontariusze Mariusz Berger, Mateusz Pluta, Wiktor Raducki z uprawnieniami wychowawców kolonijnych.

Po przyjeździe do Mikołowa około godziny 20:00 w siedzibie Klubu dokonaliśmy podsumowania wyjazdu, po czym młodzież została rozwieziona autokarem do swoich miejscowości zamieszkania w powiecie mikołowskim.

Za pomoc w realizacji przedsięwzięcia dziękujemy: Burmistrzowi Mikołowa Stanisławowi Piechuli, Burmistrzowi Łazisk Górnych Aleksandrowi Wyra, Z-cy Burmistrza Janowi Ratce, Wójtowi Wyr Barbarze Prasoł oraz Prezesowi Przedsiębiorstwa ETRANS w Łaziskach Górnych Januszowi Petkieczowi.

Zaangażowano środki finansowe z dotacji Gminy Łaziska Górne, Gminy Mikołów, Gminy Wyry oraz własne klubowiczów.

GALERIA ZDJĘĆ

Aktualnie przygotowujemy się do realizacji:

  • we wrześniu br. wyjazdu do Parlamentu RP w Warszawie (7 wrzesień br.)
  • XII Mikołowskiej Kampanii Społecznej „Łańcuch Czystych Serc” (5 i 15 wrzesień br.). Finał 15 wrześnie na rynku w Mikołowie oraz w Zabrzu.
  • W dniach 18,19,20 września br. będziemy pomagać realizować Sesję Jesienna Powiatowej Młodzieżowej Szkoły Liderów Młodzieżowych Animatorów Programów Profilaktycznych w Mikołowie.

Dodaj komentarz