Bez kategorii

Wyniki konkursu „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”

Zarząd Województwa Śląskiego na posiedzeniu w dniu 17 stycznia 2017 r. rozstrzygnął konkurs „Gmina przyjazna ekonomii społecznej 2016”. Zwycięskimi gminami, które uznano za najbardziej zaangażowane w rozwój sektora ekonomii społecznej w województwie śląskim oraz najaktywniej wspierające i współpracujące z podmiotami ekonomii społecznej w roku 2016 zostały:

Częstochowa, która zajęła I miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 73,00 punkty,

Zabrze, które zajęło II miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 67,00 punktów,

Mikołów, który zajął III miejsce w Konkursie, otrzymując średnią ocen 62,86 punktu.

Gminy Częstochowa, Zabrze i Mikołów
otrzymują tytuł „Gminy przyjaznej ekonomii społecznej 2016”!

Dodaj komentarz