AktualnościMikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

Wyniki naboru do MRDPP

Na podstawie art. 41g ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XLII/392/2021 Rady Miejskiej Mikołowa z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego (zwana dalej „Uchwałą”) w dniu 14.02.2022 r. ogłoszono nabór zgłoszeń do Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Termin składania zgłoszeń wyznaczono do dnia 14 marca 2022 r. do godz. 17:00 w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16, pok. 1.

Spotkanie informacyjne dla kandydatów do Rady odbyło się 7 marca 2022 o godz. 16:00 online. W spotkaniu wzięło udział 7 osób, w tym: 1 osoba z Rady Miejskiej Mikołowa, 2 osoby z Biura Organizacji Pozarządowych i 4 przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Informacja o naborze zgłoszeń na kandydatów do Rady były ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.ngo.mikolow.eu, na tablicy ogłoszeń i w Gazecie Mikołowskiej.

Po przeanalizowaniu zgłoszeń stwierdzono:

Lp.Nazwa organizacjiKandydatLiczba oświadczeń poparciaWeryfikacja formalna
1Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON MikołówMichał Kuszka4Zgłoszenie kandydata nie zostało podpisane zgodnie z reprezentacją organizacji – brak podpisu drugiego członka zarządu
2Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Miejskiego w MikołowieMariusz Paździor6Zweryfikowane pozytywnie
3O’Rety – Fundacja Promująca AktywnośćAneta Esnekier3Zweryfikowane pozytywnie
4Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót”Miłosz Ryguła4Zweryfikowane pozytywnie
5Mikołowskie Towarzystwo HistoryczneSławomir Fudala4Zweryfikowane pozytywnie

Zgodnie z Uchwałą:

Ust. 4. Zgłoszenia kandydata do Rady może dokonać organizacja pozarządowa zgodnie z jej sposobem reprezentacji, prowadząca działalność na terenie Gminy.

Ust. 6. Niekompletne zgłoszenie kandydata do Rady podlega odrzuceniu.

Ust. 8. Zgłoszenie przez organizacje pozarządowe mniej niż pięciu kandydatów do Rady kończy procedurę naboru kandydatów na członków Rady, a Rady nie powołuje się.

Weryfikacja wniosków wykazała, że 1 z 5 zgłoszeń zostało podpisane niezgodnie z reprezentacją. Pozytywnie zweryfikowano 4 zgłoszenia, co nie spełnia warunków powołania Rady przyjętych w Uchwale.