AktualnościMikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

WYNIKI NABORU DO RADY POŻYTKU

Burmistrz Mikołowa informuje, że w wyniku naboru kandydatów do Mikołowskiej Rady Pożytku Publicznego uzyskano wymaganą liczbę poprawnie złożonych wniosków.

Członkami Rady reprezentującymi organizacje pozarządowe zostali:

  • Michał Kuszka, zgłoszony przez Stowarzyszenie Turystyczno-Sportowe BIEGATON Mikołów – 3 głosy poparcia
  • Mariusz Paździor, zgłoszony przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Miejskiego w Mikołowie – 8 głosów poparcia
  • Miłosz Ryguła, zgłoszony przez Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Powrót” – 3 głosy poparcia
  • Sławomir Fudala, zgłoszony przez Mikołowskie Towarzystwo Historyczne – 12 głosów poparcia
  • Mateusz Eichner, zgłoszony przez Centrum Społecznego Rozwoju – 5 głosów poparcia

Decyzją Rady Miejskiej Mikołowa, członkami Rady zostały: Ewa Chmielorz i Ewelina Kukla. Natomiast z ramienia Burmistrza Mikołowa do Rady weszły Agnieszka Ganiek Kierownik Biura Organizacji Pozarządowych oraz Sabina Grzywok Główny Specjalista ds. polityki senioralnej.