Aktualności

Rozstrzygnięty konkurs ofert

Rozstrzygnięty konkurs ofert na powierzenie zadań publicznych Gminy Mikołów w dziedzinie ratownictwa i ochrony ludności ogłoszono w siedzibie zamawiającego (Urząd Miasta Mikołowa) na tablicy ogłoszeń i na stronie internetowej miasta Mikołowa.

Termin składania ofert w siedzibie zamawiającego upłynął w dniu 14.03.2022 r. o godz. 15:30.

Konkurs został rozstrzygnięty 21.04.2022 r.

Lp.Nazwa OrganizacjiTytuł zadaniaUdzielona dotacja
1Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Miejskiego w Mikołowie„Bezpieczeństwo i rozwaga – tego od Ciebie każdy wymaga 2.0.”35 000,00 zł