Aktualności

,,Spotkania na Szlaku”

Posted on

W listopadzie zakończyła się realizacja zadnia publicznego pn.: ,,Spotkania na Szlaku” realizowanego przez ZHP Hufiec Ziemi Mikołowskiej. Serdecznie gratulujemy wspaniałej organizacji, życzymy dalszych sukcesów.

Aktualności

„DOBROCZYŃCA ROKU”

Posted on

Ruszył nabór wniosków do konkursu o tytuł „DOBROCZYŃCA ROKU” pod patronatem BCC.Od 10 stycznia można zgłaszać firmy i fundacje korporacyjne do organizowanego pod patronatem BCC konkursu o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. Spośród zgłoszeń Kapituła wybierze laureatów i przyzna nagrody m.in. za partnerską współpracę z organizacjami pozarządowymi, wolontariat pracowniczy, działania na rzecz zdrowia, różnorodności, ochrony środowiska czy […]

Aktualności

Awaria windy

Posted on

Uprzejmie informujemy o awarii windy w Centrum Aktywności Społecznej. Nie mamy wpływu na usterkę i czas, w jakim zostanie ona naprawiona. Za utrudnienia przepraszamy.

Aktualności

Nabór członków do komisji oceniających wnioski

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2022 r. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert – PAL

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji lokalnego programu pomocy społecznej „Razem dla siebie – edycja 2022-2024” w ramach Programu aktywności Lokalnej dla […]