Aktualności

1 % dla mikołowskich organizacji pozarządowych

Każda organizacja pożytku publicznego jest zobowiązana prowadzić działalność tzw. społecznie użyteczną. Prawo do otrzymywania 1 % podatku uzyskują te organizacje, które spełnią określone przepisami wymagania. Przede wszystkim muszą posiadać status Organizacji Pożytku Publicznego i zostać uwzględnione w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1 procenta podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowanym przez Dyrektora Narodowego Instytutu Wolności.

Każdy podatnik rozliczający przychody podlegające opodatkowaniu ma prawo przekazać 1 procent podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego. Podatnik może przekazać 1 procent podatku jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik składa więcej niż jedną deklarację, co związane jest z różnymi źródłami przychodów, wówczas w każdym zeznaniu może przekazać 1 procent podatku innej organizacji.

Poniżej udostępniamy wykaz OPP działających na rzecz mieszkańców Gminy Mikołów, na które można przekazywać jeden procent podatku za 2020 rok.