Aktualności

Nabór członków do komisji oceniających wnioski

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza nabór do listy przedstawicieli organizacji pozarządowych/podmiotów, do prac w komisjach konkursowych działających w celu zaopiniowania ofert na realizację zadań publicznych powierzonych lub zleconych przez Gminę Mikołów w 2022 r. Członkami komisji konkursowej mogą zostać przedstawiciele organizacji/podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert – PAL

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w zakresie realizacji lokalnego programu pomocy społecznej „Razem dla siebie – edycja 2022-2024” w ramach Programu aktywności Lokalnej dla […]

Konkurs

Otwarty konkurs ofert

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a. Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert – Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej Cel zadania: Realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) dla mieszkańców Gminy Mikołów. Kwota dofinansowania: 87 350,00 zł Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 […]

Aktualności

Gala Wolontariatu 2021

Posted on

Wczoraj tj. 2 grudnia o godzinie 17:00 odbyła się Gala Wolontariatu, którą poprowadziła druhna Kornelia Piotrowska. Centrum Społecznego Rozwoju przy współpracy z Biurem Organizacji Pozarządowych po raz kolejny miało przyjemność organizować galę. Zasłużonym Wolontariuszom i Cichym Aniołom, którzy działają na rzecz naszej lokalnej społeczności, zostały wręczone podziękowania oraz drobne upominki. Wieczór uświetnił fenomenalny artysta Mateusz […]

Aktualności

Otwarty konkurs ofert – Punkt Społecznej Życzliwości – 2o22 r.

Posted on

Burmistrz Mikołowa ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Mikołów w 2022 roku w dziedzinie pomocy społecznej Cel zadania: Prowadzenie Punktu Społecznej Życzliwości – magazynu zbiórki odzieży dla mieszkańców gminy Mikołów. Kwota dofinansowania: 62 650,00 zł Oferty należy składać w Biurze podawczym Urzędu Miasta Mikołów w Mikołowie, Rynek 16 (pokój nr 1) w terminie do dnia […]