Mikołowska Rada Działalności Pożytku Publicznego

I posiedzenie Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Posted on

18 maja odbyło się inauguracyjne spotkanie Mikołowskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Spotkanie otworzył Zastępca Burmistrza Mikołowa Mateusz Handel podkreślając, że powstanie Rady jest kolejnym etapem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Mikołowie, a także ważnym elementem w realizacji strategii rozwoju miasta. Życzył również Członkom i Członkiniom Rady efektywnej i satysfakcjonującej współpracy najbliższe 3 lata. W kolejnej części […]