Aktualności

Bony edukacyjne dla wolontariuszy

Posted on

Celami konkursu są: rozwój kompetencji wolontariuszy, ich pasji i zainteresowań, wypełnienie wolontariatu nową energią do działań społecznych na terenie województwa śląskiego. promocja idei Korpusu Solidarności i podjęcia aktywności wolontarystycznej. Realizacja bonu powinna także pobudzać aktywność społeczną mieszkańców województwa śląskiego i rozwijać wolontariat na terenie województwa. Do przyznania mamy jeszcze 6 bonów w wysokości do 900 zł każdy.  Szczegółowe informacje na: https://www.slaskie-wolontariat.org.pl/aktualnosci/konkurs-na-bony-edukacyjne/  Konkurs […]