Bez kategorii

Seminarium – Aktywizacja osób niepełnosprawnych

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zapraszamy do udziału w seminarium upowszechniającym działania związane z aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych, które odbędzie się w dniu 16 czerwca 2015 roku od godz. 9.30 w Sali Kolumnowej budynku Urzędu Marszałkowskiego, przy ul. Dąbrowskiego 23 w Katowicach.

Specjaliści i eksperci działający w imieniu i na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnością, a także przedstawiciele instytucji regionalnych, samorządowych oraz podmiotów niepublicznych będą się dzielić doświadczeniem i swoimi opiniami na temat partnerstw międzysektorowych oraz sytuacji środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Wśród panelistów nie zabraknie przedstawiciela Centrum Społecznego Rozwoju. Działania zrealizowane  w ramach kończącego się projektu pt.: Masz staż  – szanse masz – zwiększenie szans na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, zaprezentuje w  trakcie seminarium Piotr Bańczyk – prezes CSR.

Spotkanie ma związek ze zbliżającym się zakończeniem realizacji projektu systemowego pn. Śląskie sprawniej – wsparcie osób niepełnosprawnych w aktywizacji zawodowej wdrażanego przez Województwo Śląskie w partnerstwie z Powiatem Zawierciańskim oraz Gminą Miejską Żory. Organizatorem wydarzenia jest Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach. Wydarzenie współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby zainteresowane udziałem w seminarium mogą dokonać rejestracji poprzez  wypełnienie formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej efs.slaskie.pl, w terminie do 12 czerwca 2015 roku, do godz. 15.00. Liczba miejsc jest ograniczona do 80 osób.

Do pobrania:
– Program seminarium (PDF)

 

Dodaj komentarz